Aktiespararna

Lidingö

Välkommen till Lidingö Aktiespararna

Välkommen till Aktiespararna Lidingö! Aktiespararna Lidingö genomför aktieträffar. Håll koll under "Lokala aktiviteter" och anmäl dig till träffarna, välkommen! Sveriges Aktiesparares Riksförbund - Aktiespararna - är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar i aktier, aktiefonder och aktierelaterade värdepapper. Den 5 februari 1966 träffades initiativtagare, börsskribenter, personer med anknytning till aktiemarknaden samt ytterligare ca 400 personer på hotell Foresta i Lidingö och bildade Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Det behövdes en intresseorganisation som tog tillvara de små aktiespararnas intresse. Man började i blygsam skala baserade sig på frivilliga insatser. Idag bedriver förbundet verksamhet över hela landet. 1972 bildades Förbundets första lokalavdelning och antalet lokalavdelningar är idag 144. Dessa drivs genom ideella insatser från medlemmarnas sida. Vår egen lokalavdelning startade 1982. Vi firade 30-årsjubileum hösten 2012. Våra cirka 550 medlemmar besöker våra lokala evenemang som oftast är aktieträffar där olika representanter får informera om sina företag. Se närmare nedan och under fliken Lokala Aktiviteter på denna sida. Vi kan även erbjuda utbildning om aktier och fonder. Är du nyfiken på aktier och aktiesparande och vill veta mer är du alltid välkommen att kontakta oss!

Följ oss på sociala medier

Facebook

Ledningsgruppen

Inge-Gärd Kihlgren
Ledningsgruppsledamot
Kurt Larsson
Ledningsgruppsledamot
Bertil Nilsson
Ledningsgruppsledamot
Nicklas Andersson
Ordförande
Ingrid Holming
Ledningsgruppsledamot
Andreas Forslund
Ledningsgruppsledamot
Marcel Netzén Örn
Ledningsgruppsledamot
Hans Wernstedt
Ledningsgruppsledamot
Mattias Häggqvist
Ledningsgruppsledamot