Aktiespararna

Nässjö

Nässjö

Vi ser som vår uppgift att sprida information om företag, aktieägande och olika aktörer på aktiemarknaden. Därigenom skapar vi mervärden för dig. Lokalavdelningen arrangerar 6 - 7 aktie- och informationsträffar per år. Aktieträffarna är en medlemsförmån som du kan besöka utan kostnad. Dessa finansieras oftast tillsammans med våra samarbetspartners. Som medlem får du alltid en inbjudan till inledningsträffen för säsongen. Tillsammans med inbjudan sänds även ett vår- eller höstprogram med säsongens alla aktiviteter för vår avdelning och den närmaste regionen. Aktieträffarna är även öppna för alla andra aktieintresserade. Det är vår förhoppning att de som besöker våra evenemang uppskattar informationen och samvaron och stöder oss genom att bli medlemmar. Den information som du får del av på träffarna och som medlemskapet i övrigt ger betalar sig flerfaldigt. Träffarna annonseras om möjligt i lokaltidningen och införs även i tidningen Aktiespararen. På denna vår lokala hemsida finner du också all information om vår lokalavdelning och våra kommande aktiviteter. Du som vill lära dig mer om aktier i en studiecirkel, kontakta något studieförbund. Du kan också anmäla ditt intresse vid någon aktieträff så förmedlar vi din intresseanmälan. Du som ännu inte besökt någon av våra aktieträffar, kom till våra arrangemang! Föreläsarna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter och du träffar många likasinnade att utbyta erfarenheter med. Ibland ordnar vi studiebesök också. Vi har riktigt kul på våra sammankomster. Anmäl dig i god tid. Väl mött - både du som är medlem och du som funderar på att bli! Ledningsgruppen Aktiespararna Nässjö.

Följ oss på sociala medier

Facebook

Ledningsgruppen

Reidar Wångehag
Ledningsgruppsledamot
Jan Andersson
Ledningsgruppsledamot
Lennart Larsson
Ledningsgruppsledamot
Magnus Nilsson
Ledningsgruppsledamot
Bengt-Olof Svensson
Ledningsgruppsledamot
Monica Boström
Ledningsgruppsledamot
Christer Yngvesson
Ledningsgruppsledamot
Morgan Böckert
Ordförande
Ledningsgruppsledamot