Aktiespararna

Stockholm Nordväst

Välkommen till Stockholm nordväst

  bbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Följ oss på sociala medier

Facebook

Ledningsgruppen

Margareta Franzén
Ordförande
Helmut Wirdl
Valberedning
Jan Lundberg
Utbildningsansvarig
Håkan Rödin
Ledningsgruppsledamot
Sören Bucksch
Ledningsgruppsledamot
Björn Falkeblad
Utbildningsansvarig
Per Norlén
Ledningsgruppsledamot
Inga-Lena Öhrn
Valberedning
Mats Wallin
Ledningsgruppsledamot
Lars Bjälkvall
Ledningsgruppsledamot
Danuta Krukowski
Ledningsgruppsledamot