Aktiespararna

Stockholm Östermalm/Djurgården

Välkommen till Aktiespararna Stockholm Östermalm/Djurgården

Välkommen till lokalavdelningen Aktiespararna Stockholm Östermalm/Djurgården! Vi är en av Aktiespararnas största lokalavdelningar och fokus i vår verksamhet följer två spår. Dels har vi regelbundna aktieträffar då vi bjuder in börsnoterade bolag, stora som små, och dels bjuder vi in representanter från näringslivet och finansmarknaden. Vi har tidigare bland annat välkomnat Nordeas tidigare ordförande Björn Wahlroos, Ericssons ordförande Ronnie Leten och entreprenören Larry Leksell. Vi strävar efter att bidra med kunskap och förståelse som ska leda till bättre beslutsfattande vid investeringar på finansmarknaden. Att personligen få träffa representanter från olika börsföretag och därigenom kunna ställa direkta frågor tror vi är ett bra sätt för att bedöma om ett företag är värt just din investering. Vi bjuder även emellanåt in aktiemäklare, analytiker och forskare för att öka våra medlemmars intresse och kunskap. Har du synpunkter eller önskemål om t.ex. utbildning eller företag du önskar träffa får du gärna ta kontakt med någon av oss i ledningsgruppen. Dina synpunkter är viktiga för oss. Välkommen också om du önskar ta en mer aktiv roll i vår lokalavdelning. Du känner väl till att det inte spelar någon roll vilken lokalavdelning du tillhör – som medlem i Aktiespararna är du alltid välkommen till alla förbundets aktiviteter. OBS! Vi tar ut en avgift på 150 kr om du inte avanmäler dig i god tid (gäller ej vid digitala aktiviteter).

Följ oss på sociala medier

Facebook

Ledningsgruppen

Ledningsgruppsledamot
Camilla Wagner
Ledningsgruppsledamot
Maria De Geer
Valberedning
Bengt Hökervall
Valberedning
Charlotta Malm
Ledningsgruppsledamot
Jorma Ikäheimo
Ledningsgruppsledamot
Catharina Lagerstam
Ordförande