Aktiespararna

Tranås

Välkommen till Aktiespararna Tranås

Årsmötet den 14/2 på Badhotellet blev en trevlig och informativ kväll där Gunnar Ek inte gjorde någon besviken. Hans långa erfarenhet av både förbundet och inte minst aktiemarknaden fick de knappa 30-talet närvarande del av på ett lättsamt sätt. Badhotellet överträffade sig själva med landgången dessutom...... Ledningsgruppens ordförande Bosse Axelsson efterhörde förslag på hur vi ska kunna öka aktivitetsgraden eftersom vi får allt svårare att fysiskt få företag att vilja ta vägen förbi Tranås. Två konkreta förslag lades fram varav det ena var det välkända "Aktiecafé" och det andra var resor till olika företag o/e centralt ordnade aktiedagar. Det senare har Ledningsgruppen provat några gånger med ganska dåligt resultat men inget hindrar att nya försök görs. För att få till ett bra Aktiecafé fordras ju att enskilda medlemmar med djupare kunskaper om något företag/fond är villig att berätta om företaget. Sitter du inne med kunskaper som du gärna vill delge oss andra så anmäl detta till någon i Ledningsgruppen! Vi försöker nu få till några aktiviteter och återkommer via mejl och här på vår hemsida så fort något är klart. Ses framöver! Ledningsgruppen år 2023 är; Bo Axelsson, ordförande 076-130 69 60, Jessica Baker, 072-016 14 49, Anitha Mickelsson 070-561 34 89, Lars Saxholm, 076-840 24 52, Anders Nilsson, 070-388 9415, Hasse Andersson, 070-656 69 63 och Hans Nycander, 076-109 29 30. Är du intresserad av att arbeta inom ledningsgruppen, lämna förslag på företag du vill möta i Tranås eller har andra idéer hur vi kan utveckla föreningen och värna ett enskilt aktiesparande så hör av er.

Följ oss på sociala medier

Facebook

Ledningsgruppen

Bosse Axelsson
Ordförande
Anitha Mickelsson
Ledningsgruppsledamot
Hasse Andersson
Valberedning
Lars Saxholm
Ledningsgruppsledamot
Anders Nilsson
Ledningsgruppsledamot
Jessica Baker
Ledningsgruppsledamot
Hans Nycander
Ledningsgruppsledamot