Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-13

10 aktier som står pall i oroliga tider

wysiwyg_image

Meningarna går, som alltid, isär huruvida börsen ska fortsätta upp eller om vi har en större nedgång annalkande.

Utan att ta ställning till huruvida börsen ska fortsätta söderut eller inte i det korta perspektivet kan vi ändå konstatera att det är klokt att som investerare se över möjligheterna att skydda sin portfölj vid tider av oro och börsnedgångar.

Hur förbereder vi då portföljen för det stökiga börsklimat som råder?

Rebalansera portföljen

Till att börja med, rebalansera portföljen med jämna mellanrum. Då vi upplevt stigande börser sedan 2009 (med farthinder på vägen givetvis) har det medfört att aktieandelen i de flesta privatsparares portföljer har vuxit sig större och med det också risken i portföljen.

Låt säga att aktieandelen har vuxit från 50 procent till 80 procent i sparportföljen och helt plötsligt har du som sparare blivit en högrisk­investerare. Skulle en nedgångsfas på börsen infinna sig är portföljen i större utsträckning exponerad mot risk än tidigare.

En sund inställning som sparare är därför att se över portföljen även när börsen går bra, att fördelningen tillgångsklasser emellan ligger på en bekväm nivå och att balansen i sparandet alltjämt finns kvar.

Fokus på en balanserad portfölj bör även föreligga när det gäller storleken i respektive aktie. Tänk därför på att ombalansera storleken på aktieinnehaven allteftersom aktierna stiger och sjunker i värde.

wysiwyg_image

Diversifiering

Diversifiering, det vill säga riskspridning, är en viktig tumregel för att minska risken i portföljen. För att uppnå detta, se till att ha ett antal aktier i portföljen där bolagen inte är av för lika karaktär och inte är verksamma inom samma bransch.

Ju snävare aktieportföljen är, desto större är risken för att portföljvärdet tappar väsentligt i värde i svaga börstider.

Diversifiering kan göras på flera sätt. En annan god tumregel är att ta reda på bolagens geografiska exponering. Äg inte enbart aktier vars försäljning sker mot en marknad allena, utan hitta bolag där försäljningen är exponerad mot flera delar av världen.

Dels för att länder befinner sig i olika faser i konjunkturcykeln vilket innebär en varierad efterfrågebild, men också då bolag påverkas av utvecklingen på valutamarknaden.

Ett svensk bolag med tillverkning i Sverige och försäljning i exempelvis USA påverkas såklart av utvecklingen mellan kronor och dollar.

Direktägande i utländska bolag kan också vara fördelaktigt då valutarisken minskar i och med att allt investerat kapital inte är exponerat mot en och samma valuta.

Även allokeringen mellan små och stora bolag bör tas i beaktande. Mindre, mer snabbväxande bolag har generellt låga utdelningar (om ens någon) och samtidigt en skuldtyngd balansräkning. Dessutom är likviditeten inte sällan dålig.

Sammantaget innebär detta att vid tider av minskad riskaptit på börsen tenderar mindre bolags aktier att vara betydligt mer volatila än de större bolagens.

Därför kan det vara en idé att köpa större bolag med ett lite lägre betavärde (mindre rörelser relativt börsen), hög utdelning (som agerar krockkudde vid kursfall) samt en stark balansräkning.

Det kan också finnas en poäng att som investerare leta efter bolag med en tydlig förvärvsstrategi. I tider av fallande börser under en längre period möjliggör kursfall på aktiemarknaden att priset på uppköpsobjekten sjunker.

Det kan då vändas till en fördel för en förvärvsorienterad aktör med stark balansräkning då det blir billigare att köpa upp andra bolag på marknaden.

wysiwyg_image

Se till att ha lite torrt krut

Att öka kassaandelen i portföljen kan också vara en bra strategi för att minska exponeringen mot aktiemarknaden och samtidigt ha lite torrt krut och därmed möjligheten att köpa favoritbolagen eller bolagen du ansett fallit för mycket, till ett lägre pris.

Med en börs där risk kontra avkastning känns tämligen begränsad på kort sikt finna andra tillgångsklasser att vända blickarna emot.

Guld och stabila stats­obli­ga­tioner medföljande starkare valutor (främst USA och Japan) tenderar alla att dra till sig kapital när riskaversionen infinner sig och placerare flyr mer riskfyllda tillgångar, likt aktier.

Om du som investerare ogillar börsernas svängningar och är lite orolig kring framtiden men ändå väljer att investera i aktier, kan det då vara läge att botanisera bland de mer ocykliska och stabila bolagen på börsen.

wysiwyg_image

10 nordiska bolag som vi anser stabila och där konjunkturkänsligheten är begränsad

1. Holmen – Skogsbolaget med betydande realtillgångar i skog, men också vatten- och vindkraft. Efterfrågan i kartongverksamheten är mindre konjunkturokänslig och genererar stabilare vinster än pappersdivisionen i koncernen. Direktavkastningen är god och balansräkningen robust. Huvud­ägare är den långsiktige och konservative Fredrik Lundbergs investmentbolag.

2. ICA – Handla mat behöver vi göra oavsett om det råder hög- eller lågkonjunktur. Dagligvaruhandelsbolag erbjuder därför stabilitet. ICA har starka marknadspositioner inom respektive verksamhetsgren och den växande apoteks­rörelsen är attraktiv. Bolaget delar dessutom ut mycket pengar till aktie­ägarna.

3. Axfood – Sektorkollega till ICA och som besitter liknande defensiva egenskaper som sin konkurrent. Stabiliteten i basaffären gör att Axfood kan dela ut omkring 86 procent av vinsten.

4. Hufvudstaden – Med låg belåning och ägare av attraktiva fastigheter ses bolaget som stabilt. Volatiliteten i aktien är också låg.

5. Tele2 – Telekombolaget genererar stabil intjäning samtidigt som direkt­avkastningen är god. Låg korrelation med övrig börs.

6. Arcus – Verksamheten i det norska vin- och spritbolaget ligger nära definition av en stabil rörelse. Våra alkoholvanor tenderar att inte påverkas nämnvärt av den allmänna konjunkturen – och i sämre tider dricker vi mer berusnings­drycker snarare än mindre.

7. AAK – Att bolaget aldrig sänkt utdelningen visar på den solida intjäningen i verksamheten som inte berörs nämnvärt av den allmänna konjunkturen. Marknads­positionerna är även starka globalt.

8. Securitas – Verksamheten i säkerhetsföretaget är stabil och marknadspositionerna starka. Efterfrågan påverkas i liten utsträckning av de konjunkturella svängningarna i ekonomin och vinsten i bolaget har historiskt visat sig stabil.

9. Handelsbanken – Starka marknadspositioner och väldigt låg andel kredit­förluster.

10. Hartmann – Danska äggkartongsproducenten Brdr. Hartmann erbjuder en rörelse med konjunkturstabila karaktärsdrag. Bolagets utdelningskapacitet är hög. Utdelningsandelen av vinsten förväntas även bli högre framöver när frukterna av det ambitiösa investeringsprogrammet skördas.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.