Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-21

10 aktier som står pall i oroliga tider

wysiwyg_image

Hur vi förbereder portföljen för stökigare tider? Här nedan följer Aktiespararnas analytiker Carl-Henrik Söderbergs bästa tips och favoritaktier på temat defensiva aktier:

Rebalansera portföljen

Till att börja med, rebalansera portföljen med jämna mellanrum.

Låt säga att aktieandelen har vuxit från 50 procent till 80 procent i sparportföljen och helt plötsligt har du som sparare blivit en högrisk­investerare. Skulle en nedgångsfas på börsen infinna sig är portföljen i större utsträckning exponerad mot risk än tidigare.

En sund inställning som sparare är därför att se över portföljen även när börsen går bra, att fördelningen tillgångsklasser emellan ligger på en bekväm nivå och att balansen i sparandet alltjämt finns kvar.

Läs även: Aktiespararnas aktieskola - del 1

Fokus på en balanserad portfölj bör även föreligga när det gäller storleken i respektive aktie. Tänk därför på att ombalansera storleken på aktieinnehaven allteftersom aktierna stiger och sjunker i värde.

wysiwyg_image

Diversifiering

Diversifiering, det vill säga riskspridning, är en viktig tumregel för att minska risken i portföljen. För att uppnå detta, se till att ha ett antal aktier i portföljen där bolagen inte är av för lika karaktär och inte är verksamma inom samma bransch.

Ju snävare aktieportföljen är, desto större är risken för att portföljvärdet tappar väsentligt i värde i svaga börstider.

Diversifiering kan göras på flera sätt. En annan god tumregel är att ta reda på bolagens geografiska exponering. Äg inte enbart aktier vars försäljning sker mot bara en marknad, utan hitta bolag där försäljningen är exponerad mot flera delar av världen.

Uppskatta bolag som också har flera verksamhetsben att stå på. Har man försäljning mot exempelvis både industri och livsmedel står man stabilare än om man bara säljer till en av dem.

Dels för att länder befinner sig i olika faser i konjunkturcykeln vilket innebär en varierad efterfrågebild, men också då bolag påverkas av utvecklingen på valutamarknaden.

Ett svensk bolag med tillverkning i Sverige och försäljning i exempelvis USA påverkas såklart av utvecklingen mellan kronor och dollar.

Spana in Aktiespararnas 10 olika portföljer här

Direktägande i utländska bolag kan också vara fördelaktigt då valutarisken minskar i och med att allt investerat kapital inte är exponerat mot en och samma valuta.

Även allokeringen mellan små och stora bolag bör tas i beaktande. Mindre, mer snabbväxande bolag har generellt låga utdelningar (om ens någon) och samtidigt en skuldtyngd balansräkning. Dessutom är likviditeten inte sällan dålig.

Sammantaget innebär detta att vid tider av minskad riskaptit på börsen tenderar mindre bolags aktier att vara betydligt mer volatila än de större bolagens.

Lockande attribut - förvärvsagenda

Därför kan det vara en idé att köpa större bolag med ett lite lägre betavärde (mindre rörelser relativt börsen), hög utdelning (som agerar krockkudde vid kursfall) samt en stark balansräkning.

Det kan också finnas en poäng att som investerare leta efter bolag med en tydlig förvärvsstrategi. I tider av fallande börser under en längre period möjliggör kursfall på aktiemarknaden att priset på uppköpsobjekten sjunker.

Det kan då vändas till en fördel för en förvärvsorienterad aktör med stark balansräkning då det blir billigare att köpa upp andra bolag på marknaden. Här hittar vi några bra exempel bland verkstadsbolagen såsom Autoliv, Atlas Copco. Eprioc och Volvo.

wysiwyg_image

Se till att ha lite torrt krut

Att öka kassaandelen i portföljen kan också vara en bra strategi för att minska exponeringen mot aktiemarknaden och samtidigt ha lite torrt krut och därmed möjligheten att köpa favoritbolagen eller bolagen du ansett fallit för mycket, till ett lägre pris.

Med en börs där risk kontra avkastning känns tämligen begränsad på kort sikt finna andra tillgångsklasser att vända blickarna emot.

Guld och stabila stats­obli­ga­tioner medföljande starkare valutor (främst USA och Japan) tenderar alla att dra till sig kapital när riskaversionen infinner sig och placerare flyr mer riskfyllda tillgångar, likt aktier.

Om du som investerare ogillar börsernas svängningar och är lite orolig kring framtiden men ändå väljer att investera i aktier, kan det då vara läge att botanisera bland de mer ocykliska och stabila bolagen på börsen.

wysiwyg_image

10 bolag som vi anser stabila och där konjunkturkänsligheten är begränsad

1. Holmen – Skogsbolaget med betydande realtillgångar i skog, men också vatten- och vindkraft. Efterfrågan i kartongverksamheten är mindre konjunkturokänslig och genererar stabilare vinster än pappersdivisionen i koncernen. Direktavkastningen är god och balansräkningen robust. Huvud­ägare är den långsiktige och konservative Fredrik Lundbergs investmentbolag.

2. ICA – Handla mat behöver vi göra oavsett om det råder hög- eller lågkonjunktur. Dagligvaruhandelsbolag erbjuder därför stabilitet. ICA har starka marknadspositioner inom respektive verksamhetsgren och den växande apoteks­rörelsen är attraktiv. Bolaget delar dessutom ut mycket pengar till aktie­ägarna.

3. Axfood – Sektorkollega till ICA och som besitter liknande defensiva egenskaper som sin konkurrent. Stabiliteten i basaffären gör att Axfood kan dela ut omkring 86 procent av vinsten.

4. Tele2 – Telekombolaget genererar stabil intjäning samtidigt som direkt­avkastningen är god. Låg korrelation med övrig börs.

5. Telia - Sektorkollegan som underpresterat Tele2 på börsen men där vi ser liknande egenskaper i form av stabila kassaflöden och höga utdelningar. Med en ny ledning på plats kanske även aktiekursen kan vakna till liv.

6. Essity – Hygienbolaget Essity står med sin affärsmodell stabilt även när konjunkturen viker. Aktien har gått trögt på sistone men variabler såsom hållbarhet, förbättrade marginaler och möjlighet till tillväxt, framförallt från tillväxtmarknader, lockar.

7. Securitas – Verksamheten i säkerhetsföretaget är stabil och marknadspositionerna starka. Efterfrågan påverkas i liten utsträckning av de konjunkturella svängningarna i ekonomin och vinsten i bolaget har historiskt visat sig stabil.

8. Astra Zeneca - Ännu ett svenskt jättebolag med starka marknadspositioner, sunda finanser och en verksamhet som i det närmaste är helt okänslig för konjunkturen. Produktpaletten är bred och historiken stark.

9. Swedish Match - Solida finanser och helt immun mot konjunktursvängningar, dessutom med god tillväxt inom tobaksfritt snus gör Swedish Match till ett bra alternativ. Här tickar verksamheten på utan hack och du får även en hygglig utdelning. Med ciggardelen avknoppad kan verksamheten dessutom anses mindre icke-hållbar, vilket såklart är positivt.

10. BEWi - Inte riktigt lika defensivt som ovan bolag kanske men det norska förpackningsbolaget erbjuder ändå en hel del defensiva egenskapet. Bland annat har dem slutkunder inom allt ifrån livsmedel och läkemedel till husbyggnation och värmeisolering, vilket gör bolaget mindre känsligt för snabba skiftningar i konjunkturen. Det tycker vi också att bolaget har bevisat om vi ser till siffrorna senaste åren. Tillsammans med en låg värdering, hög direktavkastning och goda möjligheter till förvärv, finns det en god grund att stå på.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.