Aktiespararna

Tre knep för att värna om portföljen

Av Carl-Henrik Söderberg
1 april 20197 min lästid
Med insikt om människans irrationella beteende på börsen och med rätt redskap i verktygslådan finns goda förutsättningar att nå en högre avkastning på börsen över tid.
  • Marknadsklimatet är mer osäkert och turbulent, vilket har ökat riskaversionen och fått många att överväga att minska risken i sina portföljer. Men att försöka tajma börsens svängningar är svårt och kan leda till kostsamma misstag på lång sikt. Den sista delen av en bullmarknad kan vara lukrativ, och att för tidigt lämna marknaden kan vara förlustbringande.
  • Använd teknisk analys som ett verktyg för att undvika att sälja aktier för tidigt. Bli medveten om mentala fällor och ha en långsiktig strategi. Undvik stora förluster genom att ompröva investeringar om marknadsförutsättningarna förändras.
  • Att försöka undvika en framtida börsnedgång genom att tidigt lämna marknaden kan underminera den långsiktiga avkastningen. Samtidigt kan det vara svårt att kliva av vid rätt tidpunkt. Genom att vara medveten om mentala fällor och använda teknisk analys kan man öka sina chanser att navigera på den osäkra börsen.

De senaste tio åren har börsen genererat god avkastning och med världens centralbanker i ryggen har livet som aktieplacerare varit tämligen behagligt. Men någon gång tar det roliga slut. Marknadsklimatet är sedan några månader tillbaka mer turbulent och präglas i större grad av osäkerhet kring framtiden än på flera år. Oro finns kring allt från högre räntor och åtstramande penningpolitik till handels- och kärnvapenkrig.

Till följd av detta har volatiliteten åter infunnit sig på de finansiella marknaderna, riskaversionen har ökat och allt fler hävdar att det nu är läge att minska risken i portföljen och att slutet på den långa bullmarknad som vi haft sedan finanskrisen nu står för dörren.

Börspsykologi

En klassisk marknadsmyt lyder ”det är aldrig fel att ta hem en vinst” och visst kan det locka att sälja aktier som stigit mycket. Men där bör vi som placerare tänka ett varv till. Att sälja en aktie enbart för att den visar vinst är ett irrationellt beteende som bör försöka undvikas. Självklart kan det finnas bra anledningar att behålla förlorare och sälja vinnare, exempelvis när en vinnaraktie utgör en alltför stor del av portföljen eller i syfte att uppnå ökad diversifiering. Det viktigaste är att investeringsbesluten är fattade på rationella grunder.

Två kända professorer vid namn Kahneman och Tversky hävdar exempelvis att de flesta av oss ogillar risk när det har att göra med vinster, men att vi gärna spelar för att undvika förluster. Någon som känner igen sig? Det finns många mentala fällor placerare tenderar att falla i och det är något vi bör ha i åtanke vid aktieaffärer.

Givetvis ska en sund riskprofil eftersträvas i portföljen (det ska det visserligen alltid göra) men det behöver inte nödvändigtvis betyda att aktieexponeringen ska minskas kraftigt i ett försök att lyckas förutse en kommande börskrasch. Att försöka sig på att tajma börsens svängningar med precision är i det närmaste omöjligt för vilken placerare som helst och genom att försöka sälja på toppen och köpa på botten ökar de potentiella misstagen. Misstag som kan visa sig kostsamma på lång sikt.

Håll ut…

Den sista delen av en bullmarknad har historiskt visat sig vara väldigt lukrativ för placerare och en för tidig exit ur marknaden kan därför bli ödesdiger ur ett avkastningsperspektiv. Amerikanska storbolag har exempelvis historiskt stigit med i snitt 24 procent sista året innan starten på en björnmarknad (definieras som ett 20 procents fall från där börsen toppade) och mindre bolag har i snitt stigit med hela 36 procent, enligt statistik från Wells Fargo.

Dessutom vet vi ju inte när den stora börsnedgången väl infinner sig. Det finns många som har ifrågasatt börsuppgången senaste åren och som valt att ”kliva av” i väntan på att kraschen ska komma. Med facit i hand kan vi konstatera att de har gått miste om många procents avkastning. Framförallt när obligationsmarknaden dessutom kunnat erbjuda såpass lite då räntorna tryckts ner till noll eller lägre.

Vidga din verktygslåda – förstå teknisk analys

Ett knep för att inte sälja av en aktie för tidigt är att använda sig av trendlinjer och glidande medeltal inom den tekniska analysen. Du kan lära dig allt om teknisk analys på Aktiespararnas hemsida under fliken Utbildning – Grunder och fördjupningar.

Självklart ska hänsyn även tas till den fundamentala analysen då det är bolaget självt och dess utveckling som i slutändan styr huruvida aktiekursen ska gå upp eller ner över tid. Men genom att behärska grundläggande kunskap i teknisk analys innebär det ett extra verktyg i verktygslådan vid beslutsfattande på börsen.

Den tekniska analysen är ett användbart tajmingredskap vid aktieplaceringar och hjälper oss dessutom att inte låta känslorna styra i allt för stor utsträckning. Tanken är att vi agerar i en aktie när den tekniska analysen indikerar köp- eller säljläge, inte när magkänslan och hjärnspökena säger det.


Så länge en aktie håller sig på rätt sida trendlinjen fortsätter vi att ”rida vågen”…

Undvik stora förluster

Under en period av stigande börser är det många som kan visa upp en god avkastning. Tyvärr har de allra flesta en tendens att lämna tillbaka vinsten vid nästa nedgång. På samma sätt som vi placerare tenderar att ha lätt att sälja med vinst, minst lika svårt har vi att sälja med förlust.

”Var långsiktig” och ”ha is i magen” är vanligt förekommande råd bland sparekonomer och rådgivare. Och visst finns det en poäng att vara det. Att enbart fokusera på kortsiktigt ”brus” är sällan en långsiktigt lönsam strategi. Men som investerare är det också oerhört viktigt att undvika stora förluster och kunna/orka ompröva sin analys om läget i ett bolag förändras, antingen i den fundamentala eller tekniska analysen.

Om marknadsförutsättningarna för ett bolag förändras medföljande vikande försäljning och lönsamhet (fundamental analys) eller om en aktie bryter sin stigande trend (teknisk analys) måste vi som investerare se över vår investering och inse att caset kanske inte längre är detsamma som det en gång var. På så vis kan vi undvika de stora förlusterna som förstör totalavkastningen i portföljen.


När den uppåtgående trendlinjen bryts på nedsidan får vi en säljsignal enligt den tekniska analysen.

Matematiken är emot oss

Om vi köper en aktie som faller 50 procent måste den som bekant stiga med 100 procent för att vi ska nå break even igen. Eller som räkneexemplet nedan illustrerar. Om aktieportföljen stiger 20 procent både år 1 och 2 men sedan faller 30 procent år 3, ja då är vi i princip tillbaka på samma nivå där vi började.

Sammanfattningsvis kan vi konkludera att ett för tidigt utträde från aktiemarknaden i hopp om att undvika en framtida börsnedgång kan bli ett misstag som riskerar att erodera den långsiktiga avkastningen. Å andra sidan, när väl börsen vänder ned finns det många procent att rädda om vi lyckas kliva av något sånär i tid. Något som i praktiken såklart är betydligt lättare sagt än gjort. Men genom att vara medvetna om de mentala fällor som finns i investeringssammanhang samt bredda verktygslådan med lite teknisk analys så ökar våra förutsättningar för att lyckas navigera på det alltmer böljande börshavet.

  1. Håll koll på de mentala fällorna
  2. Behåll vinnarna lite längre
  3. Undvik stora förluster


AktietipsFörklarande artiklar

Dela med dig