Aktiespararna

Jonas Olavi: Därför är AI ingen bubbla

Av Jonas Olavi
15 september 20235 min lästid
De ledande bolagen i AI-boomen är idag både mycket lönsamma och har en genomsnittligt och långsiktigt högre tillväxt än börsen. Min bedömning är att vi generellt inte nått bubbelstadiet där spekulation snarare än fundamenta driver utvecklingen.

Att börserna, trots reella hot om recession, ändock stigit har många olika förklaringar, och jag tänkte uppehålla mig kring en av dem, nämligen de framgångsrika, företrädesvis, amerikanska, techbolagen.

Ett fåtal stora techbolag står nämligen för den överväldigande delen av årets börsuppgång, så frågan insmyger sig, kan de fortsätta stiga eller är det en bubbla i vardande?

Bubblor har ett antal likheter som det kan vara bra att ha koll på. Många gånger startas de av ett teknologiskt genombrott (läs AI). Många bolag startas och kapital strömmar till sektorn. Spekulation vidtar och värderingarna skjuter i höjden när alla vill vara med i uppgången, populärt beskrivet som fenomenet Fear-Of-Missing-Out (FOMO), vilket till slut ändar i en bubbla som spricker.

Tekniska genombrott ger finansiella bubblor

Faktum är att bubblor inträffat i 73% av fallen i 51 stora teknologiska genombrott som skett mellan 1825 och 2000. När bubblan brustit brukar genombrottsteknologin återhämta sig och ett fåtal spelare tar på sig ledartröjan.

Från den ursprungliga teknologin spinner nya innovationer och företag upp, medan andra går under som inte kunnat anpassa sig till genombrottet. Många gånger för dessa teknologiska genombrott med sig stora samhällsekonomiska och sociala konsekvenser. För investerare kan det vara svårt att bedöma vilka bolag som kommer kvarstå som vinnare, vilket innebär att man investerar i flera bolag inom samma sektor. Detta leder i sin tur att många bolag gynnas kursmässigt, men där de egentligen inte tillför så mycket till den vinnande teknologin, utan bara blir övervärderade.

Andelen amerikanska hushåll som använder olika teknologier

Källa: Goldman Sachs

Är det då en bubbla som skapats och som snart kommer spricka? Värderingarna för amerikanska techbolag ligger nu på decenniumhögsta på p/e 27, jämfört med breda amerikanska börsens 19. Men de sju största techbolagen som nu driver AI-boomen värderas till 25 i genomsnitt. Ställ detta i relation till IT-bubblans p/e 52 och nifty-50 bubblan på 60-talet som toppade på p/e 34.

AI-bolagen lönsamma och snabbväxande

De ledande bolagen i AI-boomen är idag både mycket lönsamma och har en genomsnittligt och långsiktigt högre tillväxt än börsen. Min bedömning är att vi generellt inte nått bubbelstadiet där spekulation snarare än fundamenta driver utvecklingen.

Bolagen som driver utvecklingen är i princip alla välkända namn och de kan kategoriseras i tre grupper.

Möjliggörare: De bolag som skapar grundförutsättningarna för att AI ska kunna utvecklas, exempelvis halvledarbolag som NVIDIA, Marvell Technologies och Credo Technologies.

Uppskalningsbolag: De bolag som kan tillhandahålla enorma moln anpassade för att snabbt skala upp AI-kapaciteten. Exempel på sådana bolag är Microsoft, Alphabet och Amazon.

Direkta vinnare: Techbolag som snabbt kan skala upp sin affärsmodell genom användandet av AI. Exempel på bolag är Meta, Salesforce, Adobe, ServiceNow och Intuit.

Dessa 11 bolag har tillsammans stigit med 69% i år tom augusti att jämföra med ett likaviktat S&P500 på 7%. De fonder du finner på vinnarlistorna är de som haft stor exponering mot bolagen ovan.

Att förhålla sig kring AI-relaterade bolag kommer vara en av vår tids viktigaste faktorer för framtida avkastning. Många bolag kommer förstås inte påverkas särskilt mycket, men för en del kan det vara existensavgörande att anpassa sig.

Det räcker att påminnas om bolag som Kodak, Polaroid, Xerox, Blockbuster Video, Nokia och Dell, bolag som totalt dominerade sin marknad när det begav sig, men som inte lyckades anpassa affärsmodellen tillräckligt snabbt för konkurrerande bolag och teknologier. Huruvida de tidigare nämnda bolagen är köpvärda eller inte får var och en avgöra.

AI ett Iphone-ögonblick

Men jag tror du gör dig en tjänst att åtminstone läsa på om dem. Som NVIDIAs VD Jensen Huang uttryckte det: ”Generativ Artificiell Intelligens är ett Iphone-ögonblick.”

För att spinna vidare på NVIDIAs kraftiga uppgång i år och försöka sig på konststycket att bedöma om det är en bubbelvärdering eller inte kan vi först och främst konstatera att aktien stigit med 211% procent tom början av september. Bedömd vinst per aktie har samtidigt stigit från $3,65 till $11.04 på Goldman Sachs estimat, en uppgång med 202%. Prognosen på bolagets försäljning har samtidigt stigit från $29,9 miljarder till $54,2 miljarder, en uppgång med 81%.

P/e-talet på innevarande års vinstprognos hamnar då på 43, vilket ju onekligen är högre än börsens 19. Året därpå bedömer analytikerna att vinsten ökar med ytterligare 57% vilket ger ett p/e-tal på 27. På PEG-talsnivå (p/e dividerat med vinstökningsprognosen) ger detta attraktiva kvoter på 0,19 respektive 0,40. Allmänt betraktas PEG-tal < 1 som attraktivt. Min konklusion blir därför att det inte ser så bubbligt ut värderingsmässigt som det gör kursmässigt.

Marknadsnyheter

Dela med dig