Aktiespararna

Peter Malmqvist: Vinsterna åter till verkligheten

Av Peter Malmqvist
22 augusti 20236 min lästid
Börsbolagens kvartalsrapporter innebar en återgång till det normala efter förra kvartalets överraskande utveckling. Den extrema dominansen i vinstuppgång från banker och verkstadsbolag fortsätter.

Kvartalsvinsten för storbolagen på Stockholmsbörsen steg med 5 procent i årstakt. Det var klart lägre än förra kvartalets 19%, men mer i linje med utvecklingen under andra halvåret 2022. Ändå är utvecklingen överraskande stark mot bakgrund av det senaste årets markanta ränteuppgång. Dominansen från banker och verkstadsbolag slår nu rekord. 

Det finns en hel del engångseffekter i olika bolag. Justerar vi därför populationen för de tre bolag med extrema vinstökningar (Swedbank, SEB, SHB), liksom de med störst vinstfall (Ericsson, SSAB, Stora Enso) förbättras uppgången till 10 procent, vilket bara är 2 procentenheter sämre än förra kvartalet. Därtill redovisade 59% av bolagen vinstökningar, vilket gav en vinstuppgång mätt som median (mittföretaget i gruppen) på 6%, mot 11 förra kvartalet. 

Sämre än prognos

Vinstutfallet mot prognos visar dock en tydlig dämpning. Efter förra kvartalets jätteskutt på plus 17%, har utfallet dämpats till minus 0,6%. Justerar vi beräkningen för de tre mest positiva (SEB, Assa Abloy, Swedbank) och tre mest negativa utfallen (Volvo, Stor Enso, Boliden) vänds utfallet till svagt positivt, med 0,3%. Totalt 51% av bolagen överträffade prognoserna och medianutfallet blev 1,1%. Sammantaget alltså en ganska förväntad utveckling under det andra kvartalet.

Försäljningstillväxten dämpas

Försäljningsutvecklingen är fortsatt positiv, men mer dämpad än förra kvartalet. Uppgången i årstakt blev 12% mot ungefär 20% i snitt de senaste fyra kvartalen. Samtidigt visade 76% av bolagen ökad försäljning, vilket dock är en klart lägre andel än de senaste fyra kvartalen. Samtidigt dämpades det positiva utfallet mot prognos till 1,4%, från extremt höga 4,8% förra kvartalet. Tillväxten var alltså stark mätt i ett längre perspektiv, men klart sämre än de senaste kvartalen. Valutaeffekterna fortsätter att vara markant positiva. Kvartalsgenomsnittet för dollarn ligger 7% högre mot kronan än för ett år sedan, euron ligger 9 högre, medan pundet gått upp 6%. Det gynnar exportföretagen. Effekterna från inflationsdrivande prisökningar verkar dock vara på väg att dämpas.

Sektorer – banker och verkstad ökar dominansen

Verkstadsföretagen fortsätter upp

Utvecklingen mellan sektorerna är ungefär densamma som tidigare. Verkstadsföretagen dominerar börsbolagens vinster med hela 38% av totalen. Uppgången i årstakt är fortsatt mycket stark med 24% (median 21), men utfallet mot prognos är nu för första gången på flera kvartal negativt med hela 7,5% (median minus 1,5). Försäljningen är emellertid fortsatt urstark med en tillväxt på 21%.

Bankexplosion

Även bankerna fortsätter att ligga i topp med en andel av totalvinsten på 28%, den högsta andel som uppmätts de senaste femton åren. Vinstuppgången fortsätter alltså med en årstakt på mycket höga 51% (median 67). Även det positiva utfallet mot prognos fortsätter och låg detta kvartal på 9% (median 8). Intäktsökningen är därtill extremt höga 32% och utfallet mot prognos plus 3,2 procent. Just nu står uppenbarligen alla stjärnor rätt fört bankerna, med kraftigt stigande ränteintäkter, fortsatt låga kreditförluster och dessutom en kapitalmarknad som vaknat till liv det senaste halvåret och ger ökande provisionsintäkter.

Konsumentsektorn håller ställningarna

Den tredje största vinstgeneratorn är konsumentvaruföretagen med en andel av den totala vinsten på 11%. Vinsttillväxten blev 12% (median 9), samtidigt som utfallet mot prognos blev positivt med 2,7% (median 5,2). Försäljningstillväxten blev 8%, medan däremot utfallet mot prognos blev något negativt med 0,2% (median minus 0,4). Det bör påpekas att gruppen konsumentvaruföretag i huvudsak är internationella och inte speglar den inhemska svenska utvecklingen. 

Basindustrin i botten

De senaste två årens vinstraket har dock förvandlats till en kraschlandning, nämligen basindustrin. Vinstandelen har på ett år fallit från 17 till 4%. Det är neråt över hela linjen med ett totalt vinstfall på 78% (median minus 84). Utfallet mot prognos är också avskräckande med minus 41% (median minus 8), samtidigt som försäljningen fallit 13% och försäljningsutfallet mot prognos är minus 4,3%. Det finns risk att basindustrins ras visar att något är på väg att inträffa med efterfrågan inom industrin.

Bygg fortsätter ner

Byggrelaterade företag hade denna gång en högre vinstandel än basindustrin med 8% av totalvinsten. Sektorn lyckades klara en vinstuppgång på 1%, men medianvärdet blev hela minus 24 procent, vilket bättre speglar den svenska delen av sektorn. Utfallet mot prognos blev plus 8,3%, men även här går medianvärdet åt andra hållet och visar på minus 6,8%, vilket nog bättre speglar bredden i sektorn. Försäljningen blev dock oförändrad medan utfallet mot prognos blev minus 0,7% (median minus 0,5). Den som dyker in i rapporternas detaljer kan konstatera att bostadsbyggandet, som under lång tid dominerats av bostadsrätter, faller kraftigt.    

Tillbaka till ordningen

Efter fem kvartal med kraftiga räntehöjningar, både internationellt och på hemmaplan, visar börsbolagen fortfarande hygglig vinsttillväxt. Det framstod som omöjligt när prognoserna drogs upp för ett år sedan. Bolagen har generellt tjänat på att inflationen ökat försäljningen, medan löneökningarna ännu är modesta. Exportföretagen har därtill surfat på en valutavåg som är den kraftigaste sedan kronan sjönk som en sten, när den nya valutapolitiken infördes i början på 90-talet.

Vinstfasaden har dock sprickor. Basindustrins vinstkollaps är ett tecken, liksom byggföretagens dalande vinster. Nästa våg kommer att drabba detaljhandeln, vilket redan börjat i Sverige. När vi alla betalar oerhört mycket högre räntor till bankerna än tidigare, är det omöjligt att hålla oförändrad konsumtion och i slutändan god generell tillväxt. Det är bara en tidsfråga innan vinsterna faller, men hittills en seg sådan.
Marknadsanalyser

Dela med dig