Aktiespararna

Risk för 12 miljarder mer i ISK-skatt

Av Göran Lind
25 augusti 20231 min lästid
Skatten på ISK, investeringssparkonto, ökar kraftigt för inkomståret 2023 och riskerar att öka ännu mer nästa år, om nuvarande skatteregler kvarstår.

För inkomståret 2022 fick staten in cirka 6,2 miljarder i ISK-skatt, i år ökar den siffran till runt 14,5 miljarder, enligt Aktiespararnas beräkningar där vi antagit samma totala sparbelopp i ISK som 2022, 1 644 miljarder.

Med nuvarande skatteregler kommer beloppet öka ytterligare för inkomståret 2024. Om nuvarande statslåneränta, 2,81%, kvarstår i november kommer faktorn för schablonintäkt öka till 3,81%, skatten på den är 30%. Det innebär att staten då skulle dra in ca 18,8 miljarder för inkomståret 2024, förutsatt regeringen inte infriar de löften om lättnader i ISK som man gick till val på.

För de 3,9 miljoner personer som sparar i ISK skulle det innebära att skatten ökar från 0,88% 2023 till 1,14% inkomståret 2024.

Dela med dig