Aktiespararna

ABB säljer Power Grids - planerar utdelningsfest

Av Nyhetsbyrån Direkt
17 december 20182 min lästid

ABB säljer affärsområdet Power Grids till Hitachi för ett företagsvärde (enterprise value) om 11 miljarder dollar för 100 procent av verksamheten. Affären väntas slutföras under första halvåret 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande.

ABB kommer initialt att behålla 19,9 procent i Power Grids för att säkerställa övergången, heter det. ABB kommer att ha optionen att sälja dessa 19,9 procent tre år efter affären stängts till rättmätigt marknadspris med ett minimumpris på 90 procent av det överenskomna företagsvärdet.

ABB kommer initialt att realisera cirka 9,1 miljarder dollar från försäljningen av 80,1 procent av Power Grids före transaktions- och avskiljningskostnader samt skatteeffekt.

ABB avser att överföra till aktieägare 100 procent av nettoförsäljningslikviden, 7,6-7,8 miljarder dollar, från försäljningen av 80,1 procent till Hitachi genom aktieåterköp eller liknande, heter det.

"Ett nytt ABB väntar"

ABB:s överenskommelse om att sälja Power Grids till Hitachi medför att bolaget gör "ett nytt ABB", med en annan struktur.

Detta kommer att leda till en kostnadsminskning på 500 miljoner i årstakt på medellång sikt, samt under de kommande två åren 500 miljoner dollar i icke-operativa omstruktureringskostnader.

Det nya ABB innebär att ABB från och med 1 april 2019 kommer att ha fyra verksamheter: Electrication, Industrial Automation, Robotics & Discrete Automation och Motion. Varje verksamhet kommer att sköta sina egna kundaktiviteter, affärsfunktioner och geografiska områden, för att ta främja en entreprenörskultur, heter det. Befintliga lands- och regionstrukturer kommer inte att finnas längre efter Power Grid-affären slutförs, vilket väntas ske under första halvåret 2020.

På koncernnivå, corporate, kommer aktiviteter att handla om koncernstrategi, portfölj- och prestationshantering, kapitalallokering, grundläggande teknik samt ABB Ability-plattformen.

En strategiuppdatering med mer detaljer om detta kommer att ges den 28 februari, i samband med att ABB publicerar sin bokslutskommuniké.

Dela med dig