Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-21

Acceptera budet på GHP

wysiwyg_image

Capio har lagt ett bud på GHP om 35 kronor kontant per aktie, vilket innebär en premie om över 95% (95,7%) jämfört med stängningskursen sista handelsdagen innan budet offentliggjordes. Budet värderar hela GHP till ca 2,5 miljarder kronor.

Premien framstår som extrem vid en första anblick, dock ska det poängteras att budet kommer efter en tuff period för aktien. Utslaget på lite längre tid är premien dock lägre, men fortfarande mer än god och budet innebär all time high för aktien med ca 5 kronor. Aktiespararna finner att budet är en rättvis värdering av bolaget.

GHPs tre största ägare, som tillsammans kontrollerar 41,2% av bolaget, har förbundit sig att acceptera budet.  

Aktiespararna kan tycka att det är tråkigt att ett fint bolag med framtiden för sig lämnar börsen. Dock bedömer Aktiespararna att det bästa för aktieägarna i detta läge är att hämta pengarna i bolaget och hitta en ny investering.

Aktiespararnas rekommendation till sina medlemmar blir således att acceptera budet.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Att budet är rekommenderat av GHPs styrelse, bla. med stöd av en fairness opinion av PWC som anser att budet är finansiellt skäligt
  • Att acceptfristen löper ut den 22 april.

 

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 21 april 2022

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15

Författare Bolagsbevakningen