Aktiespararna

ÅF: KAPACITETSBRIST I SVENSK TILLVERKNINGSINDUSTRI GYNNAR - SEB

Av Nyhetsbyrån Direkt
9 november 20173 min lästid

STOCKHOLM (Direkt) Kapacitetsbristen och den allt högre industriaktiviteten på
ÅF:s svenska hemmamarknad bådar gott för ökade industriinvesteringar de
kommande åren, vilket borde gynna ÅF.

Det skriver SEB i sin rekommendationshöjning från behåll till köp av
teknikkonsulten, publicerad dagen efter ÅF:s kapitalmarknadsdag på onsdagen.
Riktkursen höjs från 193 till 207 kronor.

I slutet av oktober, när Konjunkturinstitutets månatliga konjunkturbarometer
släpptes, sade barometerchefen Maria Billstam att industriföretagen hade bytt
fot angående vad de ansåg vara det främsta hindret för ökad produktion:
numera är det brist på maskin- och anläggningskapacitet, inte
efterfrågeläget.

"Företagen säger att de har byggt ut produktionskapaciteten, men de tycker
fortfarande inte att den är tillräcklig utan planerar att bygga ut den
ytterligare", sade Maria Billstam i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

SEB tar fasta på signalerna i sin ÅF-uppdatering:

"Enligt konjunkturbarometern är den tillgängliga kapaciteten i
tillverkningsindustrin för närvarande på bottennivåer", heter det, varpå den
sannolika konsekvensen för ÅF beskrivs:

"Med 36 procent av personalen anställd inom automation, digitalisering och
produktutveckling för den svenska tillverkningsindustrin borde ÅF se en
betydlig efterfrågeskjuts från detta inom prognosperioden."

ÅF:s budskap från onsdagens kapitalmarknadsdag sammanfattas med att bolaget
förklarade "ett accelererat fokus på organisk tillväxt, noggrannare mätning
av prestation och förbättrade metoder för projektledning".

"Vi tror att den nuvarande aktiekursen är en utmärkt möjlighet för investerare
att ta rygg på den nya ledningens påtagliga åtgärder för att förbättra de
finansiella resultaten", skriver SEB och nämner att aktiekursen har tyngts av
både den svaga Q3-rapporten och missförstånd kring ÅF:s exponering mot den
svenska bostadsmarknaden.

Denna exponering uppgår till bara 1 procent, enligt vad ÅF-ledningen lyfte
fram under sin kapitalmarknadsdag.

Efter en knapp timmes handel på torsdagen var ÅF-aktien upp drygt 4 procent
till 176 kronor på en i övrigt lätt tillbakagående börs, och därmed
överlägsen ledare bland largecap-bolagen. Facit på själva
kapitalmarknadsdagen blev plus 0,7 procent.
---------------------------------------
Martin Lindgren +46 8 5191 7920

Nyhetsbyrån Direkt

Dela med dig