Aktiespararna

Aktieägarfest i Tranås efter ännu ett rekordår

Av Bolagsbevakningen
20 april 20183 min lästid

På årsstämman kunde OEM International lägga ytterligare ett rekordår till handlingarna, med en omsättningsökning på 15 procent varav hela 9 procent hade kommit via organisk tillväxt.

OEM International är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner. Årsstämman ägde rum den 18 april på Badhotellet i Tranås och besöktes av 119 rösberättigade aktieägare.

Vd Jörgen Zahlin berättade på stämman att de flesta av koncernens verksamheter hade utvecklats positivt i fjol, men att prispress på marknaden hade lett till att rörelsemarginalen minskat till 11,2 procent (11,6).

Trots att resultatökningen inte blev den historisk högsta, så lyckades OEM International överträffa samtliga av de finansiella målen. Detta uppmärksammade Aktiespararnas ombud på stämman, Edin Paradzik, som passade på att framföra ett tack till alla de anställda för deras insatser.

Paradzik frågade om den prispress som OEM International upplever på marknaden: ”Finns det nya aktörer på marknaden? Hur påverkar den pågående digitaliseringen prispressen?”

Zahlin svarade: ”Vi ser inte många nya aktörer/konkurrenter på marknaden men det är framförallt våra affärer med storkunder såsom ABB och Alfa Laval som har påverkat priset och våra marginaler totalt. Det är också så att det har blivit lättare för våra kunder att själva köpa komponenter från olika länder, då gränserna inom EU i princip har suddats ut. När det gäller digitaliseringen så är det klart att en viss prispress kommer från att kunden själv kan, via webben, beställa sina varor”.

Edin Paradzik berömde på stämman OEM Internationals redovisning och sättet att beskriva förvärvsstrategin. OEM International är tydligt med både motiv till förvärv och vilken typ av förvärv som avses.

Paradzik passade på att fråga vd och styrelsen hur förvärvsmarknaden ser ut idag och huruvida identifiering av ett prioriterat förvärvssegment hade skett (t ex inom belysning).

Vd svarade att OEM International vid förvärv alltid utgår ifrån det uppköpta bolaget och hur det kan passa i den befintliga verksamheten. ”Det är alltid för dyrt när man gör förvärv” var vds kommentar till prisläget vid förvärv.

Aktiespararna tog även upp frågan om digitalisering av årsstämman. ”Kommer OEM:s aktieägare i framtiden kunna rösta digitalt? Skulle OEM International kunna tänka sig en ”live-sändning” från årsstämman?”.

Svaret kom från styrelseordföranden, Petter Stillström: ”Vi har inte haft frågan på bordet och idag ser jag inte många fördelar av att digitalisera årsstämman. Rent tekniskt vore det enkelt med live-sändning, men kostander och nyttan behöver undersökas innan vi kan fatta ett beslut”.

Efter årsstämmans slut presenterade Jörgen Zahlin kvartalsrapporten som visade mycket starka siffror. Därefter bjöds de närvarande aktieägarna på en god middag med efterföljande fest på Badhotellet i Tranås.

Bevakare och författare: Edin Paradzik.

Dela med dig