Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-29

Aktieanalys: En snabbväxare på het marknad

wysiwyg_image

Aktiespararnas analytiker Carl-Henrik Söderberg med sin senaste aktieanalys.

En skalbar affärsmodell, återkommande intäkter samt goda tillväxtförutsättningar på en underliggande stark marknad lockar. På dessa nivåer är teknikaktien värd en chansning.

Att botanisera bland börsens mindre tillväxtbolag kan te sig vanskligt i dagens stökiga och oförlåtande marknadsklimatet med hög inflation och stigande räntor. Ett klimat som ställer till det för aktier i allmänhet och tillväxtaktier i synnerhet.

Attraktiva egenskaper

Physitrack erbjuder oss dock en rad attraktiva attribut som sänker risken i caset, attribut som får anses sällsynta bland börsens mindre snabbbväxare, inte sällan med blödande resultaträkningar och hägrande emissioner.

Här har vi ett bolag som varit lönsamma och genererat positiva operationella kassaflöden från ett tidigt stadie och dessutom med goda finanser (nettokassa idag på 150 mnkr). Under de senaste åren ligger den genomsnittliga tillväxten kring 90 procent, varav närmare 90 procent är återkommande intäkter.

wysiwyg_image

Operationell hävstång i verksamheten

Physitracks besitter en ytterst skalbar affärsmodell och höga bruttomarginaler som tillsammans med en väldigt hög prenumerationsgrad skapar en stor andel återkommande intäkter med goda förutsättningar att generera höga vinster när omsättningen ökar.

Vad gör bolaget?

Physitrack är ett världsledande teknologibolag inom fysioterapisektorn. Bolaget är verksamt inom telemedicinmarknaden med nisch inom telerehabilitering. En global marknad som innan pandemin beräknades vara värd cirka 3 miljarder dollar och förväntas växa till 9 miljarder dollar de närmsta åren.

Imponerande tillväxt

Bolaget blev också en pandemivinnare då det fick sjukvården att inse att digitala processer är det bästa sättet för att bibehålla patientkontakten och många investeringsbeslut fattades från både privata och offentliga sjukhussystem. Tillväxten landade på 150 procent, såväl under 2020 som 2021.

Målet är att växa 30 procent organiskt per år. Försäljning sker världen över, vilket sänker risken i bolaget.

Pilotskolan och förvärvsagenda

Två av grundarna till Physitrack äger fortfarande nästan hälften av bolaget, varav vd Henrik Molin är en av dem. Med ett sådant stort ägande ökar givetvis incitamenten att skapa aktieägarvärde över tid. Pilotskola uppskattas.

Förvärv är och väntas fortsätta vara en viktig tillväxtdrivare och bolaget har visat sig skickliga på att hitta rätt köpobjekt. Rätt i den mening att de smidigt kan integreras i den befintliga verksamheten samt implementera koncernens prenumerationsmodell. Kortsiktigt kan förvärv hämma lönsamheten men på sikt bör synergier medföra högre marginaler.

Slutsats

På våra estimat är en vinsttillväxt på 30 procent att vänta kommande år, det lockar till dagens värdering på 20 gånger ebitda (ev/ebitda) på nästa års siffror. I en väldiversifierad portfölj anser undertecknad att Physitrack utgör en spännande krydda att äga såväl på kort som lång sikt. Köp.

Aktiekursens utveckling sedan start

wysiwyg_image
Förstora bild

Bolagsbeskrivning

Physitrack är ett världsledande teknologibolag inom fysioterapi. Bolaget är verksamt inom telemedicinmarknaden med nisch inom telerehabilitering.

Ledning

Vd Henrik Molin äger 3,6 miljoner aktier till ett värde av cirka 137 miljoner kronor. 

Optimisten

Optimisten tilltalas av den skalbara affärsmodellen, de återkommande intäkterna, den relativt låga finansiella risken samt den förväntat goda tillväxtresan.

Pessimisten

Pessimisten påpekar att konkurrens kommer att uppstå i allt högre utsträckning och därmed riskera att pressa Physitrack, både vad gäller tillväxt som lönsamhet.

Nyckeltal

2021

2022P

2023P

Omsättning, mnkr

80

115

150

Rörelsemarginal (ebitda), i %

10

20

36

Vinst per aktie, kr

-0,4

1,2

1,5

P/e-tal (kurs 36 kr)

Neg

30

24

Ev/ebitda (kurs 36 kr)

44

20

12