Aktiespararna

Aktien fortsätter sin kräftgång: ”Luften har gått ur”

Av Bolagsbevakningen
27 juni 20185 min lästid

STÄMMORAPPORT. Trots att nyhetsflödet från Getinge inte bjudit på några nämnvärda negativa överraskningar så har aktien fortsatt sin kräftgång under försommaren. Luften har gått ur aktien.

Vd Mattias Perjos tillstod på årsstämman i slutet av april att Getinge befinner sig i en tuff period. Kvalitetskraven i USA kostar fortsatt och därtill tynger de brasilianska korruptionsmisstankarna.

Det kändes i luften i stämmolokalen i Tylösand att kursen för Getingeaktien länge pressats av extrakostnaderna kopplade till det förlikningsavtal med USA:s läkemedelsmyndighet som slöts 2015.

Den pågående brasilianska brottsutredningen rörande misstänkt korruption bidrog också till att lägga sordin på stämningen på årsstämman.

Mattias Perjos hyste förhoppningen att Getinges situation skulle stabilisera sig under innevarande år, men helt säker kunde han inte vara.

För att höja lönsamheten och uppnå de nya finansiella målen satsar Getinge på nya produkter, hög kvalitet, förvärv och strategiska samarbeten. En stark företagskultur ska leda Getinge framåt, enligt vd.

”Vi vet att det finns en stark passion i vårt företag som gör att vi kan klara framtidens utmaningar”, sade Mattias Perjos i sitt halvtimmeslånga stämmotal.

Det nya affärsområdet ”Life Science” går en ljus framtid till mötes och särnoteringen av Arjo var nödvändig för att Getinge ska kunna fokusera på den kvarvarande verksamheten, fastslog Mattias Perjos. Fjolårets nyemission var dessutom framgångsrik, framhöll han.

Omstruktureringen av Getinge pågick under hela fjolåret. Den funktionella organisationen övergavs till förmån för en ny matrisorganisation som ledningen tror ska bli ett framgångsrecept.

Frågestunden på årsstämman inleddes med en fråga om valutan som slog med hela 125 miljoner på fjolårets resultat. Vds och ordförandens syn var att Getinge alltjämt kommer att få leva med valutaeffekter, trots de valutasäkringar som bolaget löpande gör.

Folksams ombud frågade om Getinge skulle implementera TCFD. Enligt vd så är detta inte aktuellt utan GRI-standarden kommer exempelvis att användas istället.

Aktiespararnas Joakim Sandström ställde två frågor till vd.

”I fjol gjordes ett antal strukturella åtgärder för att få styrning på Getinges produktion och försäljning. Anser du att dessa åtgärder är tillräckliga, så att ni når era nya finansiella mål framöver”?

Vd svarade att många produktionsåtgärder hade vidtagits. Flera utmaningar förelåg fortsatt, men det skulle inte förorsaka stora kostnader enligt ledningens bedömning. ”Vi har flera processer på försäljningssidan också som kommer förbättra bolagets situation”, tillade Perjos.

Sandström fortsatte: När det gäller FDA och problemen Brasilien, ska vi se det som återkommande händelser som kommer påverka Getinges resultat löpande framöver?

FDA-kostnaderna skulle bestå, bekräftade Mattias Perjos. I första hand skulle de avse konsulttjänster. I Brasilien kunde potentiellt oväntade kostnader tillkomma beroende på hur rättsprocessen utvecklade sig, resonerade Perjos.

Aktiespararna reste även frågan om mångsyssleri. ”Två ledamöter har fem uppdrag totalt, vilket är på gränsen av vad Aktiespararna accepterar. Kan valberedningen förklara hur ni resonerat”?

Valberedningens ordförande konstaterade att det var det andra året i rad som mångsysslerifrågan togs upp på Getinges årsstämma. Valberedningen ansåg att ledamöterna hade tid för sina uppdrag och såg inga problem med detta framöver.

Aktiespararna röstade i övrigt nej förslaget om riktlinjer för ledande befattningshavare, inte minst mot bakgrund av den mediokra resultatutvecklingen och givet Getinges nu mycket prekära situation.

Ordföranden försvarade ersättningshöjningen med argumentet att den förre vd:n ej fick del av den. ”Vi anser att det är viktigt att detta förslag godkänns med tanke vår situation framöver”, sade Carl Bennet.

Frågestunden avslutades efter ett kort inlägg om Carl Bennets relation till fotbollsklubben Halmstad BK. Hans replik väckte stor munterhet hos stämmopubliken.

En fantastisk buffé med olika läckerheter vidtog efter stämman i Hotell Tylösands intilliggande restaurang. Över 400 stämmodeltagare var på plats, en klart lägre siffra än i föregående år.

De som deltog ser troligen fram emot att återvända till stämman i Tylösand nästa år men huruvida deltagarantalet ökar beror, av allt att döma, på om Getinges ledning kan vända bolaget på rätt köl igen.

Författare och bevakare Joakim Sandström

Dela med dig