Aktiespararna

Aktien har rasat - men lär nå ny all time high

17 oktober 20225 min lästid
Cristofer Andersson är börsexpert på Aktiespararna Foto: Pressbild.
Små- och medelstora bolag tenderar mer ofta än sällan att se kraftigare kursras än de större bolagen. För den långsiktiga investeraren kan - bör - dessa nedgångar ses som köplägen givet att bolagen bedöms som kvalitativa och framtida vinnare. Vi har valt ut två bolag vi anser uppnå dessa kriterier.

Det första är tillverkningsbolaget Inwido, vars fokus är på fönster och dörrar. Bolaget är verksamma i såväl Norden som i övriga Europa och har en marknadsposition om cirka 2 %. Detta kan låta lågt, men fallet är snarare det omsätta då sektorn är extremt fragmentiserad. Bevis på det har kunnat ses under bolagets verksamhetsår, där flera förvärv genomförts.

Renoveringar är nog inte på högsta mode nu när inflationen och de stigande räntorna drabbat världen, snarare tyder mycket på att hushållen håller hårt om den tidigare vidöppna plånboken. Dock bör man tänka ett steg längre, så kallad ”second level thinking”, för torde det inte vara mer kostnadseffektivt och besparande att installera energieffektiva fönster? Såväl hos kommuner som fastighetsägare och enskilda hushåll har nog den tanken slagit rot och än fler lär ta efter.

EU:s gröna giv

Inwido stärks även av sin klimatvänliga profil och kommer vara en vinnare på EU:s nya, gröna giv där cirka 600 miljarder euro, fördelat på sju år, ska hjälpa hela unionen att bli klimatneutral till år 2050. I Europa finns många byggnader som i flera år varit beroende av renovering och högst sannolikt kommer samtliga renoveras med bland annat fönster från Inwido. Bostäder och andra byggnader, som inte klassas gröna, kommer få betala en särskild skatt och det är nog ingen fastighetsägare som vill ha den extra kostnaden, eller stämpeln.

Imponerande nyckeltal

Inwido har en imponerande historik och har de senaste sju åren, som förvisso varit en perfekt makromiljö, ökat såväl omsättning som det egna kapitalet och vinsten med ett snitt om 7,4 %, 7,1 % respektive 14,3 %. Detta medan bolaget fått se både sin rörelse- och vinstmarginal stiga. Vidare har bolaget en historiskt låg skuld mätt i såväl procent som mot ebita.

I år är kursen ned med 50,96%, vilket är i linje med de flesta bygg- och renoveringsfokuserade bolagen. Om man tror på att bättre tider stundar och är beredd att hålla ut i ett par, tre år talar mycket för att Inwido inte bara kommer vara större och mer stabilare, utan även att aktiekursen kommer ha nått nya ATH:nivåer. Vi sätter köp.

Konsultbolaget eWork

Från fönster till konsulter är steget långt, men det bedöms vara adekvat för hos eWork kan liknande kvalitativa faktorer som hos Inwido skådas. eWork är ett konsultbolag som dels verkar som andra konsultbolag, dvs. hyr ut konsulter, dels har en egen plattform – Verama VMS – som hjälper bolagets kunder att hantera hela processen från upphandling till betalning (P2P), inklusive att skapa förfrågningar, välja kandidater, kontrakt, tid- och kostnadsrapporter.

Plattformen har varit under utveckling under flera år tid och har enbart de senaste åren varit fullt operationell. För eWork kan plattformen erbjuda bra och stabila inkomster till en näst intill obefintlig kostnad. Det hela kan jämföras med ett storts blocket, eller ebay. eWork skapar plattformen som aktörerna brukar och för tjänsten tar eWork en liten procentsats. Kostnaderna och tiden för att uppdatera och kontrollera plattformen är låga då all utveckling och etablering redan gjorts.

Mörka tider stundar – i korta perspektivet

Allt talar för att en lågkonjunktur stundar och med det, en befarad, ökad arbetslöshet. Självklart kommer det slå mot alla konsultbolag, men hur länge och hur hårt? De största och mest etablerade bolagen kommer ha större sannolikhet att inte bara härda ut, utan även komma ut som större och starkare. Ännu en gång – lyft blicken och se flera år framåt.

Precis som hos Inwido har eWork ingen anledning att skämmas över sin historiska prestanda. De senaste sju åren har förvisso varit gynnsamma med en stark arbetsmarknad och finansiella stimulanser, men mycket talar för att bolaget är och kommer förbli en vinnare. Såväl omsättning som eget kapital och vinst har stigit med ett snitt om 13,1 %, 6,3 % samt 9,3 % de senaste sju åren och när marginalerna studeras framkommer att de är stabila, om än något mer volatila relativt Inwido. Bolaget har dessutom en låg skuld och har inga materiella tillgångar som binder det inkomna kassaflödet. Bara det faktum att bolaget betalade ut utdelning under finanskrisen talar för dess kvalitet.

Aktien har handlats ned med 27,64% under 2022 och detsamma står att se hos konkurrenter, såsom Ogunsen och Softronic, men hur långsiktiga är de som säljer av? Långsiktigt finns mycket som talar för sektorn i allmänhet, men bolaget i synnerhet. Vi sätter köp.

Aktietips

Dela med dig