Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-24

Aktien som kan vara en framtida vinnare

wysiwyg_image

I juli 2021 noterades Profoto Holding, som erbjuder ljussättningsprodukter. Bolaget fick en god start och från noteringskursen om 85,8 kronor per aktie steg kursen till så mycket som 124 kronor per aktie.

Vill du vara först med våra köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Sedan dess har aktien handlats ned mer än marknaden och vi frågar oss om det finns fog för det, eller om det rör sig om en felprissättning av allas vår Mr. Market, som inte sällan tenderar att överdriva åt såväl det ena som andra hållet. 

Som nämndes i inledningen är Profoto Holdning ett bolag som tillhandahåller ljussättningsprodukter, främst till professionella fotografer, och är verksamma i 58 olika länder och är således en global aktör. Utöver detta bedriver bolaget forskning och utveckling inom exempelvis blixtlängd, laddtid och kameror för smartphones. Bolaget må vara nytt på börsen, men har en historia tillbaka till 1968, då bolaget grundades i Sundbyberg. 

Sedan sitt grundande har man idag kommit att nå en nivå som marknadsledande inom fotografering och blixtrar. Detta är inte bara gällande inom hårdvara, utan man har även en stark position inom mjukvarusegmentet.  

Produktionen sker dock inte i egna fabriker, utan istället har ledningen valt att outsourca såväl produktion som lager och logistik. Detta gör att affärsmodellen är kapitaltät, om än att man förlorar lite på sina marginaler.  

Stabilt 2022 och sunda finanser 

Profoto släppte sin årsrapport den 22 februari och sett till helåret 2022 var det ett starkt år, men när det fjärde och sista kvartalet, det vill säga mars till och med december, studeras framkommer att bolaget tappar relativt det tredje kvartalet. Att det var mer utmanande kommer ej som en nyhet, utan något många olika bolag inom olika sektorer vittnat om. 

På helåret ökade Profoto sin nettoomsättning samt sitt rörelseresultat (EBIT) med 15,8 % respektive 17,4 %. Beträffande omsättningen hade bolaget sedan tidigare ett mål om att nå över 800 miljoner kronor till slutet av 2023 och att slå det redan ett år tidigare och under de förutsättningar som kom med 2022 måste bedömas som inget annat än imponerande.  

Inte lika bra och väl utvecklades det fria kassaflödet, som minskade från tidigare 240 miljoner kronor till 236 miljoner kronor, motsvarande 1,6 %. Minskningen berodde främst på en negativ förändring i rörelsekapital, främst hänförlig till minskning av övriga kortfristiga skulder för kvartalet och till en ökning av varulager för helåret, jämfört med samma perioder föregående år. Vidare fortsätter man ha robusta finanser, då nettoskulden är på låga 0,5 %, eller 0,01 relativt 2022 års ebita.  

2023 - fokus på innovation 

VD, Ander Hedebark, skriver att han är stolt över hur bolaget lyckats leverera under ett år som varit omskakande. Vidare lyfter han fram att det är och bedöms fortsätta vara en osäker marknad framgent, vilket bolaget märkte under det fjärde kvartalet. Allt fler kunder är mer avvaktande och beräknande.  

Fokus för 2023 och därefter kommer ligga på att fortsätta utveckla och förädla den egna verksamheten för att svara mot de tre fokusområden som har identifierats vara de vatten kunderna simmar i. 

  • E-handel: vikten av att skapa hög kvalitativt visuellt innehåll, bilder och rörligt innehåll, blir ännu viktigare för att vara konkurrenskraftig. 

  • Modemärken: För att bygga starka modevarumärken krävs differentiering – det byggs också av starka bilder och filmer. 

  • Event, såsom bröllop: För event som bröllop där viss uppgång kan börja anas är duktiga fotografer det viktigaste för att skapa minnen för livet. Och hur särskiljer sig en fotograf? Dels genom sin kompetens, dels genom de foto- och ljussättningsprodukter hen använder. 

 

Under 2022 återinvesterade bolaget 10 procent av sin omsättning i ny i forskning och utveckling. Strategin är fortsatt att stärka positionen som premiumvarumärke genom produktutveckling. Marknaden för professionella bilder fortsätter att växa och det finns flera intressanta delmarknader där Profoto har intressanta tillväxtmöjligheter. 

Aktien relativt den fundamentala verksamheten  

Det finns mycket osäkerhet i och på marknaden, inte minst sedan bankkrisen i USA för cirka en och en halv vecka sedan. Addera till detta att oro och osäkerhet för om inflationen och räntorna bottnat i ett mer globalt perspektiv, då Sverige just nu sticker ut som ett, tyvärr negativt, extremfall.  

Om vi istället tillåter oss att 1) fokusera på mikro, det vill säga bolaget, och 2) se hur den finansiella ställningen, marknadspositionen med mera ser ut finns mycket som stärker tesen att aktien kan vara en framtida vinnare. Vad som även stärker för att bolaget är en framtida vinnare är dels stort insiderägande av bland annat VD, dels finns Svolder med som femte största ägare. Det bör dock betonas att bolaget är mycket konjunkturkänsligt.  

Per 23 mars värderas bolaget till ett P/E 18,9 och ett EV/EBIT om 14,8. Relativt den korta historiken är det under snittet, men bara detta är inte ett argument i sig för att nu är ett bra köpläge. Som bekant är historik och framtid två helt skilda ting. 

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärer i våra aktieportföljer och nyheter sammanfattade.

LÄS MER: Duon säljer av småspararnas favorit - inte längre ett kap

LÄS MER: Investmentbolaget med kraftigt rabatt och bra avkastning