Aktiespararna

Aktien tappar på börsen efter rapport

Av Finwire/Redaktionen
13 juli 20234 min lästid
Kontraktstillverkaren Note ökade såväl omsättningen som vinsten i det andra kvartalet.

Omsättningen steg 20,0 procent till 1 078 miljoner kronor (898). Den organiska försäljningstillväxten var 7 procent. Den underliggande organiska tillväxten uppgick till 12 procent (justerat för extraordinär försäljning andra kvartalet 2022). Omsättningen innebär ett nytt rekord för ett kvartal för Note.

Note spådde en tillväxt om 20 procent för det andra kvartalet i samband med förra kvartalsrapporten.

Rörelseresultatet blev 106 miljoner kronor (83), med en rörelsemarginal på 9,8 procent (9,2).

"Lönsamheten är i linje med den målbild vi satt för verksamheten att nå senast år 2025", uppger vd Johannes Lind-Widestam.

Resultatet före skatt var 96 miljoner kronor (72). Resultatet efter skatt blev 79 miljoner kronor (59), en ökning med 33,9 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,73 kronor (2,02).

"Vi ser ett förbättrat läge på materialmarknaden vilket innebär att kunderna inte behöver lägga orders på lika lång sikt. Detta har naturligen en minskande effekt på orderingången. Vårt orderläge är fortsatt starkt med en orderstock (för jämförbara enheter) som var drygt 10 procent högre än vid motsvarande tidpunkt ifjol", uppger Lind-Widestam.

För helåret 2023 ser Note en fortsatt god efterfrågan och bolaget förväntar sig att nå en försäljning om minst 4,3 miljarder kronor, skriver Note-chefen. I rapporten för det första kvartalet förutspådde bolaget en omsättning om minst 4,2 miljarder kronor för helåret.

"Vi ser framför oss ett fortsatt ökat rörelseresultat och en förstärkning av vår rörelsemarginal”, avslutar han sitt vd-ord.

Aktiespararnas analytiker, Robert Andersson, kommenterar rapporten:

"Note når inte riktigt upp till högt ställda förväntningar"

Kontraktstillverkaren Note tillverkar elektronikkomponenter åt sina kunder i företrädesvis Europa. Bolaget har dragit nytta av en våg som innebär att bolag flyttar sina produktioner – en våg som blivit särskilt tydlig under Rysslands krig i Ukraina.

Under årets första kvartal lyckades bolaget med konststycket att växa omsättningen samtidigt som man kraftigt stärkte marginalen. Vinstutvecklingen överträffade såväl våra, som bolagets egna, förväntningar. Q2-rapporten rosade dock inte marknaden på samma sätt.

Under första halvåret växer omsättningen med 24 %. Rensat för förvärv och valutaeffekter var den organiska tillväxten 10%.

Den främsta prestationen är dock marginalutvecklingen som går från 9,3 % för första halvåret 2022, till 10,2 %. Ledningen förklarar att effektiviseringar på kostnadssidan varit den främsta orsaken till utvecklingen, vilket är imponerande, men också i linje med bolagets historik.

Tittar man på första halvåret ser utvecklingen sannerligen mycket stark ut. Jämför man andra kvartalet med första, blir bilden något annorlunda. Då ser tillväxten mycket låg ut, samtidigt som marginalen föll tillbaka från 10,7 % till 9,8%.

I vår analys från januari varnade vi för att kontraktstillverkarna med sitt mycket goda momentum och värderingar på all time high, kan möta motstånd när ekonomin vänder och vi går mot lågkonjunktur.

Efter första halvåret kan vi dock konstatera att vi höjt varningsflaggen lite för tidigt. Än så länge ser bolaget mycket få mörka moln på himlen. Orderingången är fortsatt mycket stark och komponentsbristen har lindrats vilket bedöms påverka marknaden i en klart positiv riktning. Note har en historia av att ständigt guida marknaden med för låga mål och i samband med dagens rapport höjs prognosen till en omsättning om 4,3 miljarder kronor för helåret, vilken kan jämföras med bolagets tidigare estimat om 4,2 miljarder.

Men samtidigt som bolaget höjer sin guidning ser marknaden allvarligt på den kraftfulla sekventiella försvagningen av marginalen. Om det är en engångsföreteelse eller början på en ny trend återstår att se. Bolagets vd Johannes Lind-Widestam gör tydligt att han ser framför sig hög tillväxt samt en fortsatt positiv marginalutveckling. Marknaden tycks dock göra en delvis annan tolkning och straffar aktien med en nedgång om drygt 15%.

NoteAktieanalyser

Dela med dig