Aktiespararna

Aktien totalrasat - men här finns mycket som lockar

2 maj 20236 min lästid
Cristofer Andersson, Aktiespararnas analytiker.
Minus 20% på några dagar - men analytikern lockas: Mycket som talar för småbolaget

I slutet av oktober 2022 skrev vi en artikel om ett par intressanta småbolag, där bland annat konsultbolaget eWork lyftes fram. Bolaget har sedan dess dels hunnit med att presentera sin för räkenskapsåret 2022 helårsrapport, dels 2023 års första kvartalsrapport och trots aktiens kraftiga fall på rapportdagen, den 25/4, är aktien ändå upp med dryga 30 % sedan vår artikel. Vad ligger bakom detta och vad säger bolaget om framtiden?

När eWork släppte sin bokslutskommuniké den 9 februari var det till aktieägarnas lycka, för förutom att presentera imponerande siffror, presenterade ledningen även de nya tillväxtmålen som ska gälla fram till och med 2025. Dessa var allt annat än små eller låga och bland annat har man som mål att öka vinsten per aktie med 30 % per år. Vidare kommunicerar bolaget att man ska växa mer och snabbare än den marknad man verkar på. Fortsättningsvis gäller samma utdelningspolicy som tidigare, nämligen att minst 75 % av vinsten ska delas ut till aktieägarna.

Givet dessa tillväxtmål samt bolagets prestation under Q4 samt helåret 2022 fanns fog för att aktien steg, för skulle de infrias var aktien inte bara lågt värderad, utan till och med billig. Således har eWorks aktie få se en stark utveckling och multipelexpansion fram till och med den 25 april.

Växtvärk?

Från upp- till nedgång? Med hopp om att nå stjärnor men stopp blott vid trädtopparna? Både ”ja” och ”nej” beroende på placeringshorisont samt hur man väljer att tyda den nyligen släppta kvartalsrapporten. Perioden januari till och med mars har inte varit dåligt och bolaget växer, om än att det går långsammare än vad marknaden trott samt relativt bolagets mål. Tillsammans med att aktien, högst sannolikt, handlats upp inför både rapporten och den nu avskilja utdelningen, gör det att fallet på rapportdagen ser mer skrämmande ut än vad det egentligen är, för lyfter vi på motorhuven finns mycket som fortsatt talar för bolaget.

I nedan tabell presenteras flera av de viktigaste nyckeltalen för konsultbolaget. Som framkommer är det ideligen starka och positiva siffror, om än att marknaden hade förväntat sig mer.

Som vi kan se växer bolaget, men sätts tillväxten i relation till de per bokslutskommunikén satta tillväxtmålen finns det en förståelse för marknadens hårda dom på rapportdagen och de efterföljande dagarna. Det går dock ej bortse från att omsättningen och rörelseresultatet ökade med 16,3 % respektive 14,2 %. För investerare som är mycket långsiktiga bedöms detta som mycket positivt.

Framtidskommunikation

I sina VD-ord skriver VD, Carin Schreil, att marknadsläget för såväl sektorn som bolaget har varit varierande under det gångna kvartalet. ”Vi såg en svagare utveckling inom handel och telekom, medan efterfrågan däremot var fortsatt stark inom life science och fordonsindustrin, varav den senare gynnas av den starka underliggande elektrifieringstrenden”, kommenterar hon och betonar att såväl 2021 som 2022 var mycket starka i och med det uppdämda behovet efter corona. Därmed är jämförelsesiffrorna svåra.

eWork är verksamma i flera länder – Sverige, Norge, Danmark, Polen samt Finland. Likt ovan om den varierande marknaden har det även varit en variation beträffande vilken geografi som utvecklat bäst respektive sämst. Polen har ännu en gång varit den geografi som utvecklats och växt starkast, medan Norge hade en negativ organisk tillväxt.

Den geografiska spridningen bedöms fortsatt vara en positiv del av vårt mer positiva ställningstagande till eWork, då dessa kan agera varandras krockkuddar om mindre önskade händelser skulle inträffa. Medan en geografi tar stor skada, kan övriga bära upp den och så vidare. Just detta lyfter VD fram, om än att det sker mer subtilt.

Under 2022 tecknade bolaget en rad strategiska ramavtal inom offentlig sektor, vilket bidrog till den ökade orderingången under Q1 2023. På den privata sidan fick eWork samtidigt förnyat förtroende avseende en rad ingångna ramavtal med några av deras största kunder inom tech, verkstads- och fordonsindustrin. I Danmark var bland annat Managed Service Provider-tjänster ett viktigt skäl bakom breddningen av kundbasen. Totalt under kvartalet vann eWork ett antal nya kunder och kundportföljen ökade.

Utsikter

Det finns mycket som talar för eWork, inte minst den underliggande och strukturella sektortillväxten. I takt med samhällenas utveckling tenderar allt fler att verka som konsulter. Arbetsgivare är också mer benägna att hyra in spetskompetens för tillfälliga, likväl viktiga, uppdrag och givet sin starka position som mellanhand (i.e. förmedlare) kan eWork fortsätta ta en liten, liten marginal på att sätta samman arbetsgivare och konsulter.

Förvisso växer bolaget inte med samma kraft och hastighet under Q1 2023 som deras långsiktiga mål låter gälla, men hur ofta sker utveckling och tillväxt problemfritt och utan en varierande grad av både tillväxt och marginal? Det viktiga är att zooma ut och se på caset utifrån ett bredare samt djupare perspektiv. När vi gör det ser vi ett bolag som har en stabil finansiell position, god historik, en betydande marknadsposition och en erfaren ledning. Nu är visserligen eWork ett konjunkturkänsligt bolag, men lyckas bolaget uppnå sina mål är P/E 17,2 och EV/EBIT 13,4 att betrakta som något i lägsta laget. Det är inte skrikande billigt, men inte heller dyrt. Tror man att bolaget klarar av att leva upp till sina mål kan den senaste tiden vara en tacksam möjlighet för positionsbygge. Tror man tvärtom bör man avvakta, för den just nu pågående multipelkontraktionen lär fortsätta ligga likt en våt filt över aktien till nästa rapport.

Dela med dig