Du är här

2017-05-29

Aktierna som kan klara en börsstorm

wysiwyg_image

Tycker du att värderingarna är så höga att du är frestad att paniksälja? Börjar stigande räntor och högre volatilitet få dig att vilja dra ner risken i portföljen? Då kanske lite mer stryktåliga aktier kan vara ett alternativ. Här är nio tips från Aktiespararens och Dagens Industris analytiker.

De senaste veckorna har det varit berg- och dalbana på världens börser. Stora nedgångar har varvats med stora uppgångar i kursrörelser som vi inte har sett på ett bra tag.

Många investerare har också skrämts av att volatiliteten nu ser ut att ha kommit tillbaka på den globala kapitalmarknaden efter en lång period av lugn segling.

Om du som investerare ogillar börsernas svängningar men ändå väljer att investera i aktier, då du vet att aktier är det tillgångslag som över tid generererar bäst avkastning över tid, kan det då vara läge att botanisera bland de mer ocykliska och stabila bolagen på börsen.

Genom att sammansätta olika parametrar har Di plockat fram fem lågriskaktier.

Parametrarna är:  

 • Standardavvikelse. Illusterar hur mycket aktiekursen för respektive bolag svänger från medelvärdet.
 • Bolagens balansräkningar. Ger en bra bild av bolagens långsiktiga överlevnadsförmåga. Ju starkare balansräkning, desto bättre.
 • Förmågan att upprätthålla och öka utdelningen. Ett bolag som klarar det över långa perioder visar på mycket stabil intjäningsförmåga över tiden och därmed också låg risk.

Bolagen är:

 • Swedish Match
 • Hufvudstaden
 • Axfood
 • Castellum
 • AAK

Alla fem erbjuder låga kurssvängningar och synnerligen stabil intjäning vilket avspeglas i kontinuerliga utdelningshöjningar.

Med dessa aktier kan man känna sig trygg och se fram emot nästa utdelningshöjning i stället för att oroa sig över var börsen ska ta vägen härnäst.

Läs även: Bygg din egen utdelningsportfölj

I tidningen Aktiespararen har flertalet defensiva bolag analyserats senaste tiden. ”Vi har hittat ett antal nordiska bolag som vi tycker passar in i mallen för lågriskaktier. Defensiva och ocykliska tillväxtbolag med stabil och i de flesta fallen hög utdelning”, kommenterar Aktiespararnas analytiker Carl-Henrik Söderberg.

Som kompliment till de stabila svenska bolag som nämnts ovan argumenterar Carl-Henrik att nedanstående nordiska bolag kan vara intressanta att investera i:

Tomra

 • Tomra är marknadsdominerande på pantmaskiner i världen och har en global marknadsandel som uppskattas vara runt 75 procent
 • Utöver pantmaskiner säljer koncernen sensorbaserade sorteringsmaskiner som används inom livsmedelsindustrin, gruvnäringen och återvinningsbranschen
 • Koncernens intäktsmodell med långa serviceavtal och stabil ersättningsförsäljning ger en hög andel återkommande intäkter
 • Gustaf Douglas investmentbolag, Latour, är huvudägare med en ägarandel om runt 25 procent
 • Efter ett kursmässigt riktigt bra år under 2015 blev fjolåret, 2016, ett mellanår för Tomra-aktien
 • Vi bedömer att konsolideringsperioden (aktien handlades mer eller mindre sidledes under hela 2016) är över och att 2017 har potential att bli ett bra år för Tomra-aktien i takt med att koncernen fortsätter att leverera tillväxt och starka kassaflöden
 • Vi ser Tomra som ett defensivt tillväxtbolag och bedömer att framtidsutsikterna är ljusa för koncernen
 • Tomra Systems är noterat på Oslobörsen

Arcus

 • Norskt vin- och spritbolag
 • Rörelsen är stabil och marginalerna är på väg uppåt
 • Marknadspositionerna i Norden är god och varumärkesportföljen är attraktiv
 • Den organiska tillväxten är god
 • Tillsammans med en skuldsättning som kommit ned till rimliga nivåer efter börsnoteringen, öppnar det upp för potentiella förvärv
 • Värderingen är attraktiv i förhållande till andra börsbolag i Norden
 • Arcus är noterat på Oslobörsen

Brdr.Hartmann

 • Baserat på våra prognoser handlas aktien till ett p/e-tal på runt 12 gånger för innevarande år och under 11 gånger för nästa år, vilket vi finner attraktivt för ett kvalitetsbolag
 • Den konjunkturstabila rörelsen lockar oss, även om aktiemarknaden har premierat mer cykliskt orienterade aktier efter det amerikanska presidentvalet
 • Hartmanns satsningar inom det sydamerikanska fruktkartongssegmentet är lovande
 • Bolagets utdelningskapacitet är hög och vi förväntar oss en hög utdelningsandel av vinsten framöver
 • Den ökade skuldsättningen efter förvärvet av Sanovo Greenpack och de medföljande lånekovenanterna från bankerna i samband med finansieringen av förvärvet, gör dock att utdelningsnivån snabbt kan ändras
 • Hartmann är noterat på danska börsen

Scandinavian Tobacco Group

 • Cigarrbolaget Scandinavian Tobacco Group är noterad på Köpenhamnsbörsen
 • Vi tilltalas av den stabila affärsmodellen och koncernens starka varumärkesportfölj
 • Under 2016 genererade STG ett mycket starkt fritt kassaflöde
 • Utdelningen höjdes med 10 procent till 5,5 danska kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning på 4,5 procent
 • Koncernens finansiella ställning är mycket stark i jämförelse med andra tobaksrelaterade bolag. Det öppnar upp för kraftigt stigande utdelningar, vilket vi även poängterade i vår ursprungliga analys av bolaget
 • I årsrapporten kommunicerades att styrelsen i STG ser över möjligheter att överföra bolagets överskottslikviditet till aktieägarna i slutet av det tredje kvartalet 2017
 • Vi räknar med att beskedet om extrautdelning och/eller återköp av egna aktier kan bli kursdrivande under hösten
 • För innevarande år handlas aktien till ett p/e-talet på omkring 16x och en EV/EBIT-multipel om 14x. Värderingen är attraktiv för en ocyklisk rörelse av STGs kaliber
 • Vi bedömer att direktavkastningen kan bli över 8-9 procent de kommande åren när väl kapitalstrukturen har utvärderats. Vi räknar med andra ord med en betydande extrautdelning och/eller återköp av egna aktier
 • Under många år har systerbolaget Swedish Match, bjudit sina aktieägare på en lånefinansierad utdelningsfest. Enligt våra beräkningar står STG inför en liknande resa
 • Rapporten för det tredje kvartalet visade på stabilisering i verksamheten och de tidigare it-problemen är mer eller mindre lösta.
 • Sammantaget anser vi att aktien passar utmärkt i vår, mer defensiva nordiska aktieportfölj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare Redaktionen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.