Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-03

Aktiespararna: Aktieägarna bör acceptera budet på Hembla

wysiwyg_image

Därför rekommenderar Aktiespararna sina medlemmar att säga ja.

Vonovia har lagt ett budpliktsbud på Hembla efter det att man förvärvat Blackstones aktier i bolaget, motsvarande cirka 61,19 procent av kapitalet och cirka 69,3 procent av rösterna i bolaget, och därmed framkallat budplikt. Budet motsvarar det pris om 215 kronor som man betalade Blackstone för deras aktier och innebär en premie om 11,5 procent jämfört med stängningskursen sista handelsdagen innan affären med Blackstone offentliggjordes. Vonovia har därefter köpt fler aktier över marknaden och äger vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandehandlingarna cirka 71,69 procent av rösterna och 64,21 procent av kapitalet i bolaget.

Den här typen av bud kommer oftast när en existerande storägare väljer att öka sitt innehav och passerar den gräns, 30 procent, då skyldighet att lägga ett bud på samtliga aktier uppkommer. Som regel är det inte attraktivt att acceptera ett sådant bud då det normalt ligger på en nivå motsvarande tidigare börskurs. I detta fall är det dock en ny huvudägare som övertagit tidigare huvudägares hela aktieinnehav, motsvarande 61,19 procent av aktiekapitalet och 69,3 procent av rösterna, med en premie om 11,5 procent jämfört med aktiekursen före det att affären offentliggjordes.

Budkommitténs och Fairness opinions information om varför man anser budet för lågt är knapphändig. Aktiespararna lägger vikt vid att affären har utförts av två professionella och av varandra oberoende parter vilket talar för att prisnivån i sig borde vara rimlig. Budet kan dessutom inte höjas och Vonovia kommer att ligga kvar oavsett hur många som accepterar, vilket gör att ett konkurrerande bud i praktiken är uteslutet.

Vi tror att uppsidan i aktien är begränsad framöver och bolaget kommer antagligen inte att fortsätta sin tidigare snabba värdetillväxt givet den mer förvaltningsinriktade affärsmodell som Vonovia har. Vonovia har därtill flaggat för att aktieägarna inte kommer att kunna förvänta sig några utdelningar utan att investeringar kommer att vara prioriterade.

Den aktieägare som väljer att inte acceptera budet får vara beredd på att likviditeten kommer att vara låg även om aktien förblir noterad.

Budgivaren kommer med all sannolikhet att fortsätta köpa aktier över marknaden framöver, denne får dock inte handla över budkursen under nio månader från det att budet är avslutat. Det betyder också att det troligen under en tid framöver alltid kommer att finnas en tagare till ditt innehav för 215 kronor intill dess att budgivaren når 90 procent och påkallar tvångsinlösen. En defensivt lagd investerare torde därför ha möjlighet att sitta kvar i aktien med en låg risk och möjlighet till ränta vid en eventuell tvångsinlösen. Denna möjlighet borde även vara tillämplig för den som vill utlösa en kapitalvinst efter årsskiftet. Det är dock oklart hur lång tid detta alternativ kommer att stå öppet.

Sammantaget blir därför Aktiespararnas rekommendation till sina medlemmar att acceptera budet, då det är svårt att se någon betydande värdestegring i närtid och sannolikheten för att bolagets börsresa avslutas inom överskådlig framtid är stor, även om budgivaren initialt inte når 90 procent. För den som söker en mycket defensiv placering kan det dock vara en idé att ligga kvar tills vidare.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

– Att den oberoende budkommittén enhälligt har rekommenderat aktieägarna att inte acceptera budet.

– Att Vonovia 2018 förvärvade Victoria Park som är verksamma inom samma område som Hembla.

– Att Handelsbanken som gjort en fairness opinion bedömer budet som finansiellt oskäligt.

– Att Hemblas aktie i skrivande stund handlas strax under budpriset.

– Att bolagets näst största ägare, Länsförsäkringar fonder, har efter det att affären offentliggjordes, flaggat upp i Hembla och man äger nu över 5 procent av bolaget.

– Att det den 15:e november hölls en extra bolagsstämma där delar av Hemblas styrelse byttes ut mot representanter för Vonovia.

– Att acceptfristen löper ut den 9 december och likvid beräknas omkring den 16 december.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 3 december 2019

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15.

Författare Aktiespararna