Aktiespararna

Aktiespararna avyttrar fondbolag till Cicero

Av Redaktionen
9 november 20184 min lästid

Aktiespararna säljer fondbolaget Aktieinvest Fonder AB till Cicero Fonder AB. Samtidigt inleds ett strategiskt samarbete som bland annat kommer ge organisationens medlemmar lägre fondavgifter.

Aktieinvest Fonder har ett förvaltat kapital uppgående till närmare tre miljarder i fonderna Aktiespararna Topp Sverige och Aktiespararna Direktavkastning.

En avgörande del för affären var att ett samarbete mellan Aktiespararna och Cicero Fonder AB inleds.

– Genom försäljningen av fondbolaget och det samarbete vi inleder med Cicero kommer våra medlemmar bland annat att få lägre fondavgifter på Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige. Därmed ger samarbetet ökad nytta av medlemskapet i Aktiespararna, säger Joacim Olsson, VD Aktiespararna

Indexfonden Aktiespararna Topp Sverige har sedan 1999 erbjudit sparare ett alternativ att spara mot den svenska aktiemarknaden till en låg kostnad. Fonden investerar i de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen med målet att följa indexet OMXS30.

Indexfonden Aktiespararna Direktavkastning lanserades 2016 och investerar i de 15 storbolag på Stockholmsbörsen som har den högsta direktavkastningen de senaste tre åren. Fonden har i år haft bäst avkastning av samtliga svenska indexfonder.

– I och med förvärvet av Aktieinvest Fonder utökar vi vårt erbjudande av indexfonder. Fonderna kommer komplettera vårt befintliga fondutbud på ett bra sätt. Förvärvet är en del av den fortsatta utvecklingen av Cicero Fonder och kombinationen av både aktivt förvaltade fonder och indexfonder kommer skapa ett starkt erbjudande för våra kunder, säger Jennie Edqvist VD Cicero Fonder AB.

– Jag är väldigt stolt över den utveckling Aktieinvest Fonder haft de senaste åren. Att resan nu fortsätter tillsammans med Cicero Fonder är ett bevis på att bolagets inriktning och lansering av nya fonder har satt avtryck, inte bara hos fondspararna, säger Mikael Näslund Ordförande Aktieinvest Fonder AB.

Affären är villkorad av godkännande från Finansinspektionen. Transaktionen förväntas slutföras under slutet av året.

För ytterligare information kontakta:

Joacim Olsson, VD, Aktiespararna, 0709-691940, joacim.olsson@aktiespararna.se

Mikael Näslund, Ordförande Aktieinvest Fonder AB, 0709-571775,mikael.naslund@aktieinvest.se

Jennie Edqvist VD Cicero Fonder AB, 0737-199 161 jennie.edqvist@cicerofonder.se

Om Aktiespararna: Aktiespararna är världens största aktiespararorganisation med cirka 69 000 medlemmar. Förbundet arbetar bland annat med att företräda småaktieägarna på bolagsstämmor, ger oberoende och relevant information om börsen, utbildning samt ger även ut tidningen Aktiespararen – Nordens största aktie- och fondmagasin. Aktiespararna har även över 100 aktiva lokalavdelningar med engagerade förtroendevalda runt om i Sverige som ständigt anordnar intressanta utbildningar, föreläsningar, bolagsträffar och mycket mer!

Om Aktieinvest Fonder AB: Bolaget förvaltar idag indexfonderna Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige och erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande genom att ta ett aktivt ägaransvar. Fondernas förvaltningsavgift uppgår till låga 0,3%.

Om Cicero Fonder: AB Bolaget erbjuder idag aktiv förvaltning av svenska/nordiska räntefonder samt globala aktie- och allokeringsfonder. Fondutbudet kompletteras av indexfonder på tillväxtmarknader. Investeringsfilosofin präglas av ett väl avvägt risktagande med fokus på bevarande av kapitalet och en långsiktig god värdetillväxt, med ett tydligt fokus på hållbara placeringar. Bolaget är medlemmar i UNPRI och Swesif samt anslutna till Swedsec.

Dela med dig