Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-16

Aktiespararna förklarar begrepp

wysiwyg_image

Det kan vara svårt att hänga med i alla begrepp på börsen och i finansbranschen. Här reder vi ut vad vanligt förekommande ord innebär och betyder. Vi börjar med ord på A.

Eftersom analytiker och hela finansbranschen gärna slänger sig med ord som beskriver vissa typer av aktier eller listor på börsen är det inte alltid självklart att alla hänger med helt.

Därför har vi skapat en ordlista som beskriver och förklarar vad vanliga ord betyder, högt och lågt. Det är en hel drös med ord som vi kommer att beskriva men i dagens artikel börjar vi med bokstaven a.

A-aktie – oftast är aktier indelade i A och B aktier (det kan vara fler än det) men A-aktien skiljer sig från de andra genom att den ofta har ett högre röstvärde på bolagsstämman.

A-listan – är en lista som tidigare innehöll börsnoterade aktier på Stockholmsbörsen. Nu ersatt av Nordiska listan.

Aktie – är en ägarandel i ett börsnoterat företag.

Aktiebok – är ett register över ägare i ett aktiebolag.

Aktiebrev – är värdepapper som fungerar som bevis för äganderätt till en eller flera aktier.

Aktiedepå – är en tjänst som banker och andra fondkommissionärer erbjuder för hantering av värdepapper.

Aktiefond – är en fond som man kan köpa andelar i. Fonden äger aktier.

Aktieindex – är ett värde som visar den genomsnittliga förändringen av ett gäng aktier. Det är vanligt att man ställer sin utveckling mot olika index för att se sin egen utveckling. Exempelvis OMXS30 eller Dow Jones (USA).

Aktieindexobligation – är en obligation där räntan (avkastningen) beror på utvecklingen för vissa aktier eller en aktiemarknad.

Aktiekapital – är summan av det nominella värdet av alla aktier i ett företag.

Aktieoption – är en option som ger innehavaren rätt att köpa en aktie till ett i förväg bestämt pris inom en viss tidsperiod (köpoption).

Aktieportfölj – är de aktier som du äger.

Aktieutdelning – är den del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna. Dyker upp i din depå och går att handla aktier med eller plocka ut till ditt bankkonto.

Alfavärde – är det värdet som visar hur en fond har överträffat eller underträffat den avkastning som den borde ha givit med hänsyn till fondens risktagande.

All time high – är den högsta noteringen för ett index eller en aktie. Något som vi sett frekvent på Stockholmsbörsen på senare tid.

Apportemission – är när ett företag betalar genom att ge ut (nyemittera) egna aktier till säljaren.

Attract 40 – är en avdelning på börsens före detta O-lista för de mest omsatta aktierna.

Avkastning – är den vinst du gör på en placering. För aktier kan avkastningen bestå av såväl värdeökning som aktieutdelningar.

Avkastningsindex – är ett aktieindex där aktieutdelningar inkluderas i värdeökningen.

Avkastningskonto – är det bankkonto som är kopplat till aktieägarens VP-konto.

Avkastningskrav – är det krav du har för din placering.

Avknoppning – är när ett moderbolag säljer eller delar ut aktier i ett dotterbolag, ofta i samband med en börsnotering. Arjo är en avknoppning från Getinge.

Avräkningsnota – är ett kvitto på en genomförd aktieaffär.

Avstämningsdag – är den dag som aktieboken stäms av. De som var aktieägare denna dag har rätt att delta i bolagsstämman, rätt till utdelning, rätt till att vara med i en nyemission och så vidare.

Författare Redaktionen