Aktiespararna

Aktiespararna förklarar: Globalfonder

Av Redaktionen
9 juli 20244 min lästid
Har du fått rådet att investera i en globalfond? Man vad är fördelarna med det? Och hur är egentligen en globalfond uppbyggd? Aktiespararna förklarar.
  • En globalfond är precis vad det låter som – en typ av aktiefond som investerar i företag världen över. Detta innebär att investerare får exponering mot flera länder och branscher, vilket skiljer sig från fonder som fokuserar på en specifik marknad eller sektor. Därmed minskar risken att hela fondens värde påverkas negativt av ekonomiska eller politiska problem i ett enskilt land eller inom en specifik bransch.
  • Globalfonder kan vara aktivt eller passivt förvaltade. Aktivt förvaltade fonder har ett förvaltarteam som analyserar bolag och marknadstrender för att fatta investeringsbeslut som de tror kan överträffa jämförelseindex. Denna förvaltning innebär ofta högre avgifter, men med möjlighet till högre avkastning än sitt jämförelseindex.
  • Passivt förvaltade fonder, även kallat indexfonder, följer i stället ett specifikt index, till exempel MSCI World Index eller MSCI ACWI (All Country World Index) för globalfonder. Dessa fonder har lägre avgifter eftersom de inte kräver aktiv förvaltning och strävar efter att replikera indexets avkastning så nära som möjligt, snarare än att slå det.
  • MSCI World Index är ett av de vanligaste jämförelseindexen för globalfonder och inkluderar 23 utvecklade marknader. I dagsläget väger USA strax över 70%, följt av Japan cirka 6%, Storbritannien cirka 4%, Frankrike och Kanada cirka 3% vardera, samt övriga cirka 13%. MSCI ACWI är ett annat vanligt globalt index, som utöver dessa 23 utvecklade marknader, även inkluderar 24 tillväxtmarknader, såsom Kina, Indien och Taiwan för att nämna några. Här väger USA cirka 64%, Japan cirka 5%, Storbritannien cirka 4%, Frankrike och Kanada cirka 3% vardera, samt övriga cirka 22%.
  • Aktivt förvaltade globalfonder kan avvika i exponering mot sitt jämförelseindex, medan globala indexfonder avser att replikera sitt index. Sett till både MSCI World Index och MSCI ACWI, framgår det att USA, som ofta anses vara den globala ekonomins motor, är kraftigt överrepresenterat. USA:s ökande andel av världsindex under det senaste decenniet har drivits av en stark aktiemarknad med hög vinsttillväxt, en tekniktung börs i jämförelse med övriga världen, samt en stark dollar.
  • Som investerare i en globalfond är det viktigt att vara medveten om den stora exponeringen mot USA, vilket inte behöver vara negativt men inte desto mindre är viktigt att ha i åtanke. Samtidigt är det också värt att poängtera att även om bolagets hemvist är USA, så har merparten av dessa bolag en betydande global verksamhet och försäljning. Eftersom man via en globalfond får exponering mot flera olika valutor, bör investerare också vara medvetna om att avkastningen även styrs av hur den svenska kronan förhåller sig till övriga valutor.
  • Vid valet av globalfond bör investerare också överväga om man vill ha exponering mot både utvecklade marknader och tillväxtmarknader, vilket till exempel är fallet med MSCI ACWI, men inte med MSCI World Index. I valet mellan aktivt och passivt förvaltade globalfonder får man ställa sig frågan om den högre avgiften i en aktivt förvaltad globalfond kompenseras av en överavkastning mot dess jämförelseindex. Avgifter kan göra stor skillnad över tid, och globala indexfonder har vanligtvis fler innehav och lägre avgifter än aktivt förvaltade globalfonder, vilket gör att många anser dem vara en bra bas i en fondportfölj.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Förklarande artiklar

Dela med dig