Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-27

Aktiespararna förordar aktiebudet på Bringwell

Då aktieutbytesförhållandet som Midsona erbjuder är finansiellt skäligt och bättre än kontanterbjudandet om en krona per aktie så rekommenderar Aktiespararna sina medlemmar att acceptera aktiebudet på 0,0213 Midsona-aktie för en Bringwell-aktie.

För en Bringwell-aktie betalar budgivaren antingen Midsona-aktier värda cirka 1,12 kronor* alternativt 1 krona kontant. Aktiebudet ligger 45 procent* över kursnivåerna i Bringwell innan budets offentliggörande, vilket är en mycket god premie. Synergierna de båda bolagen emellan talar också, allt annat lika, för aktiealternativet.

Aktiebudet motsvarar tillika en premie om 45 procent* jämfört med genomsnittskursen för Bringwell-aktien under 90 handelsdagar före budets offentliggörande.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

- Det går att välja att få betalt i form av en kombination av aktie- och kontant ersättning.

- Bringwell-styrelsens budkommitté rekommenderar budet.

- Slutsatsen i KPMGs värderingsutlåtande är att budet är finansiellt skäligt.

- Storägaren Molly Holding, SEB, Bengt Julander och Hubert Johansson har förbundit sig att acceptera budet. Inräknat dessa åtaganden så kontrollerar budgivaren sammanlagt cirka 74 procent av aktier och röster i Bringwell.

- Några fraktioner av Midsona-aktier utbetalas inte i budet. De via budet erhållna fraktionerna av Midsona-aktier utbetalas i form av ett kontant vederlag.

- Kontantbeloppet som erhålls i budet, därmed inbegripet sådan eventuell betalning som erhållits för fraktioner enligt ovan, ska tas upp för beskattning det beskattningsår som försäljningen i budet sker.

- Den del av betalningen som utgår i form av hela aktier omfattas av reglerna om framskjuten beskattning och utlöser därför inte omedelbar beskattning.

- Budet förutsätter 90 procents acceptgrad, vilket dock är ett krav som kan överges.

- Anmälningstiden för budet avslutas 4 juli 2017.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 27 juni 2017

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

*Beräknat på en B-aktiekurs i Midsona på 52,75 kronor.

Författare Åsa Wesshagen