Aktiespararna

Aktiespararna förordar budet på Avega

Av Redaktionen
21 november 20171 min lästid

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera kontantbudet på Avega från Tieto om 40 kronor per aktie då budpriset innebär en godtagbar premie.

Jämfört med stängningskursen på börsen handelsdagen innan budet presenterades är budpremien 19 procent. Budpriset innebär en premie om 37 procent relativt den volymviktade snittkursen för Avegas aktie under de 90 handelsdagar som var före budets offentliggörande.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Avegas styrelse rekommenderar budet.
  • Slutsatsen i BDOs värderingsutlåtande är att budet är finansiellt skäligt.
  • Tre huvudägare, som tillsammans kontrollerar 73 procent av rösterna och 33 procent av kapitalet i Avega, har accepterat budet med villkoret att inte ett konkurrerande bud, som överstiger Tietos med mer än tio procent, presenteras. I händelse av en därpå följande budstrid behöver det konkurrerande budet endast vara fem procent högre än Tietos sist presenterade bud för att huvudägarna ska välja det.
  • Budet förutsätter 90 procents acceptgrad, men det kravet kan frångås.
  • Anmälningstiden avslutas 28 november.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 21 november 2017

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

Dela med dig