Aktiespararna

Aktiespararna gillar 250-kronorsbudet på DGC

Av Redaktionen
7 juli 20172 min lästid

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att anta budpliktsbudet på DGC från EQT. Budpremien är god och minoritetens möjlighet att kvarstå som ägare är uttömd. Aktiespararna kräver att budtiden förlängs då den löper under semestertid.

Jämfört med stängningskursen på börsen handelsdagen innan budet presenterades var budpremien 59 procent.

Budpriset innebär en premie om 78 procent relativt den volymviktade genomsnittskursen för DGC:s aktie under de 90 handelsdagar som var innan offentliggörandet av att budplikt inträtt.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

- DGC-styrelsens budkommitté rekommenderar budet.

- Slutsatsen i Swedbanks värderingsutlåtande är att budet är finansiellt skäligt.

- Budgivaren ägde per 28 juni 93,5 procent av aktier och röster i DGC, vilket betyder att tvångsinlösen kan begäras.

- Likvid utbetalas veckovis. Utbetalning har beräknats kunna påbörjas 6 juli till de aktieägare som lämnade in sina aktier i budet senast 30 juni.

- Budet är inte villkorat av Konkurrensverkets godkännande.

- Eftersom budet är ett budpliktsbud finns inte möjlighet att ångra gjord accept.

- Anmälningstiden avslutas 21 juli 2017.

”Budtiden löper under högsommaren då de flesta har semester. Därför bör den förlängas så de som vill undvika tvångsinlösen ska kunna det”, säger Joacim Olsson, VD för Aktiespararna.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 7 juli 2017

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

Dela med dig