Aktiespararna

Aktiespararna nobbar budet: ”Återspeglar inte värdet”

Av Redaktionen
12 december 20182 min lästid

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att inte godta EQT Real Estates 100,25-kronorsbud på Stendörren då budet inte återspeglar bolagets långsiktiga värde. Inte heller den kortsiktige placeraren har anledning att sälja i budet då börskursen i nuläget överstiger budpriset.

Budpriset motsvarar en premie om endast 3,8 procent jämfört med stängningskursen på börsen den sista handelsdagen före budets offentliggörande.

Aktiespararna ber sina medlemmar uppmärksamma:

– Länsförsäkringar äger 10,1 procent av kapitalet i Stendörren och nekar budet, enligt uppgifter i media. Stämmer dessa uppgifter skulle, i det hypotetiska fall där budet fullföljdes, en tvångsinlösen vara utesluten.

– Handelsbanken, som utfärdat ett värderingsutlåtande avseende budet, anser att det är finansiellt oskäligt. Stendörrens styrelses budkommitté avvisar likaledes budet.

– Tvärtemot budkommitténs rekommendation har två av Stendörrens styrelseledamöter, som inte deltagit i kommitténs hantering av budet, genom aktieöverlåtelseavtal avtalat att sälja sina aktier i budet i den mån nödvändiga regulatoriska tillstånd erhålls.

– Då budet annonserades ägde EQT inte några aktier i Stendörren. Totalt fem större aktieägare, däribland huvudägaren Kvalitena, hade emellertid avtalat om att sälja aktier till EQT förutsatt att nödvändiga tillstånd ges. Genom dessa avtal kontrollerar EQT indirekt 26,13 procent av kapitalet och 50,06 procent av rösterna i Stendörren.

– Kvalitena har vidare utfärdat en gratis köpoption till budgivaren som kan utnyttjas i händelse av att EQT i budet skulle erhålla färre än 51 procent av aktierna i Stendörren. Vid en hypotetisk optionslösen skulle EQT få ytterligare 500 000 B-aktier i Stendörren, vilket motsvarar 1,78 procent av kapitalet och 0,99 procent av rösterna.

– Budets genomförande förutsätter godkännanden från myndigheter, däribland konkurrensmyndigheter, på för budgivaren acceptabla villkor.

– Anmälningstiden avslutas 19 december. Senast detta datum kan i normalfallet, genom skriftlig anmälan, accept återtas i budet.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 12 december 2018

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

Dela med dig