Aktiespararna

Aktiespararna nobbar budet: ”Finansiellt oskäligt”

Av Bolagsbevakningen
12 maj 20182 min lästid

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att inte anta det finansiellt oskäliga budpliktsbud som huvudägaren Nordstjernan lagt på Swedol. Erbjudna 32 kronor kontant innebär 0,16 procents premie mot sista betalkursen i Swedol-aktien dagen innan budets offentliggörande.

Budpriset motsvarar en rabatt på cirka tre procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de 30 handelsdagar som föregick den dag då budet blev offentligt.

Swedols styrelses budkommitté rekommenderar inte erbjudandet. Pareto Securities, som utfärdat ett värderingsutlåtande avseende budet, anser att det är finansiellt oskäligt.

Swedol störste ägare, Nordstjernan, köpte 14 mars storägaren Zeldas aktier i Swedol. Eftersom Nordstjernan därefter ägde 57 procent av rösterna i Swedol uppstod budplikt, varmed Nordstjernan ålades erbjuda köpa övriga aktieägares Swedolaktier.

Nordstjernan har tydligt deklarerat att det gärna är huvudägare i ett börsnoterat Swedol.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera att:

  • Budgivaren i ett budpliktsbud kan inte ställa villkor avseende acceptgrad för att fullfölja budet. Alla aktier som inlämnas i föreliggande budpliktsbud köps därför av Nordstjernan, oavsett hur många aktieägare som accepterar budet. De aktieägare i Swedol som tackat ja till budet får på motsvarande sätt inte återkalla sina accepter.
  • Acceptperioden går ut 16 maj 2018.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 12 maj 2018

Joacim Olsson
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor, tfn: 076-280 60 91

Dela med dig