Aktiespararna

Aktiespararna nobbar budet: ”Finns högre”

Av Redaktionen
21 september 20182 min lästid

Aktiespararna rekommenderar medlemmar att inte acceptera 60-kronorsbudet på Skånska Energi från Acsnacs Energi. Det finns ett konkurrerande bud som är högre.

I morse offentliggjorde Infranode ett bud på 70 kronor per aktie på Skånska Energi som är tio kronor högre än det som tidigare lagts av Acsnacs Energi (nedan ”Acsnacs”).

Det konkurrerande budet har föranlett att Skånska Energis styrelse har omprövat sin tidigare rekommendation gällande Acsnacs bud. Styrelsen rekommenderar nu i stället Infranodes bud som är tio kronor högre.

”Nu återstår att se hur Acsnacs och eventuellt andra budgivare reagerar på det nya budet. Innan vi vet om det blir en budstrid avvaktar vi med att lämna rekommendation kring det nya 70-kronorsbudet”, säger Joacim Olsson, vd för Aktiespararna.

Aktiespararna ber medlemmar notera:

– Skånska Energis styrelse rekommenderade initialt Acsnacs bud på Skånska Energi. Erik Penser Bank, som utfärdat ett värderingsutlåtande avseende budet, fann att Acsnacs bud på 60 kronor var finansiellt skäligt.

– I skrivande stund kvarstår 60-kronorsbudet från Acsnacs. En inte omöjlig utgång är att det budet höjs. Alternativt kan Acsnacs bud dras tillbaka. Det kan också förlängas. I skrivande stund gäller att anmälningstiden för Acsnacs bud avslutas 28 september.

– Acsnacs bud förutsätter 90 procents acceptgrad och är villkorat av att inget konkurrerande bud lämnas. Dessa krav kan emellertid frångås, vilket kunde medföra att Acsnacs fullföljdes, det konkurrerande budet till trots.

– Gjord accept av budet från Acsnacs kan återtas innan Acsnacs har meddelat att budet fullföljs eller, om sådant meddelande inte lämnas av Acsnacs, senast klockan 17.00 sista dagen för accept. Rätt att återkalla gjord accept av Acsnacs bud skulle också finnas vid en eventuell förlängning av acceptperioden för det budet.

– Acceptfristen för det nya, konkurrerande budet från Infranode beräknas löpa under perioden 24 september till 15 oktober.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 21 september 2018

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

Dela med dig