Aktiespararna

Aktiespararna rekommenderar budet på Melker Schörling

Av Nyhetsbyrån Direkt
30 november 20173 min lästid

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att anta kontantbudet på 569 kronor per aktie i Melker Schörling AB (MSAB) från Schörling & Partners (S&P). Budpriset motsvarar substansvärdet och minoritetens möjlighet att kvarstå som ägare är uttömd.

Syftet med budet är att budgivaren, med Melker Schörling i spetsen, vill utveckla MSAB som ett onoterat bolag. ”Det är synd att ett så framgångsrikt bolag som MSAB lämnar börsen”, säger Joacim Olsson, vd för Aktiespararna.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Ingen ledamot i MSAB:s styrelse är oberoende i frågor relaterade till budet. Styrelsen kommer därmed inte att lämna något uttalande såsom Takeover-reglerna föreskriver.
  • Slutsatsen i Ernst & Youngs värderingsutlåtande är att budet är finansiellt skäligt.
  • MSAB:s största portföljinnehav är Hexagon. När budet läggs pågår en rättegång mot Hexagons VD, Ola Rollén, gällande misstänkta insidertransaktioner in det norska bolaget Next Biometrics. Rättegången pågår fram till 1 december.
  • Budgivaren ägs av ett konsortium bestående av fyra parter; MSAB:s huvudägare familjen Schörling, Stefan Persson (H&Ms huvudägare), Carl och Martin Bek-Nielsen (via bolaget United International Enterprises, ”UIE”) samt Mikael Ekdahl. Enligt avtal ska parterna förbli ägare i tre år. Stefan Persson, UIE och Mikael Ekdahl ska därefter få sälja sina S&P-aktier för då gällande substansvärde till Schörlings. Om familjen Schörling skulle sälja 50 procent eller mer av aktierna i S&P ska/behöver övriga parter sälja sina aktier motsvarande samma andel pro rata och till samma pris som familjen.
  • S&P kontrollerar 92,6 procent av aktierna i MSAB, och har - parallellt med budet -inlett processen att tvångsinlösa resterande aktieägare.
  • Budet är ej förknippat med villkor. Därför medges inte att gjord accept återkallas och vidare kan betalning ske veckovis under budtiden, allteftersom accepterna lämnas in.
  • Försäljningsbeloppet ska tas upp för beskattning det beskattningsår som försäljningen sker. Aktiespararna kräver att accepttiden förlängs så att de aktieägare i MSAB som så önskar tillåts sälja sina aktier i budet under nästkommande år, dvs. 2018.
  • Budtiden löper som bäst och avslutas, enligt nu kända uppgifter, den 14 december.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 30 november 2017

Joacim Olsson
verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

Dela med dig