Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Aktiespararna sågar PPM-utredningen

wysiwyg_image

PPM-utredningens förslag löser inga problem men skapar många nya. Det menar Aktiespararna i det remissyttrande som överlämnas till regeringen under fredagen. 

Aktiespararna anser i remissyttrandet över PPM-utredningen att dess betänkande bör avvisas och att man innan ytterligare åtgärder vidtas bör utvärdera de förändringar inom premiepensionssystemet som redan har genomförts. Organisationen påtalar också ett flertal risker med förslaget att ersätta det fria fondvalet med ett upphandlat torg med betydligt färre fonder än i dag. Framför allt oroas organisationen över hur pensionsspararnas avkastning kan bli mindre och hur såväl kapitalbildning som ägarstyrning på den svenska aktiemarknaden kan påverkas negativt.

- Det har inom PPM-systemet funnits problem med oseriösa aktörer och bristfälliga regler som påverkat premiepensionssparare negativt. Men åtgärder har redan vidtagits i form av strängare krav på fonder och fondbolag, mer reglerade villkor för marknadsföring och bättre förutsättningar för samverkan mellan övervakande myndigheter. Inget tyder på att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Det är därför anmärkningsvärt att regeringen skyndar på med PPM-utredningen som i praktiken vill avskaffa det fria fondvalet, säger Joacim Olsson, vd för Aktiespararna i en kommentar till organisationens remissyttrande.

- Avskaffas det fria fondvalet och ersätts med ett upphandlat torg med färre fonder så är risken stor att små nischade fonder inriktade mot småföretag, hållbara bolag eller avgränsade marknader försvinner. Följden blir att pensionsspararens fria val begränsas och att kapital istället flyttas till globala fonder.  Då blir det ett mer anonymt och passivt ägande och svårare för innovativa svenska företag att få tillgång till riskvilligt kapital, konstaterar Joacim Olsson.

- Utredaren vill genom att försvåra valet av de fonder som blir kvar styra pensionskapitalet till AP7 och tycks tro att det leder till både lägre risk och högre avkastning för landets premiepensionssparare. Men att statligt anställda förvaltare över tid skulle vara bättre på att skapa bra riskjusterad avkastning än privata aktörer saknar helt belägg.

- Det enda rimliga är att utredningens förslag läggs i malpåse i avvaktan på att redan gjorda åtgärder har utvärderats. Om regeringen trots allt vill gå vidare med förslaget måste dess risker belysas ytterligare, avslutar Joacim Olsson

LÄS HELA REMISSVARET HÄR. 

 

Kontaktpersoner:

Joacim Olsson, VD

Sverre Linton, telefonnummer: 076 826 15 15

Författare Redaktionen