Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-04

Aktiespararna säger ja till budet: ”Rimligt pris”

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera budet på Tradedoubler från Reworld. Budpriset om 3,17 kronor per aktie är rimligt, om än inte i överkant. Förbundet vill uppmärksamma medlemmarna på möjligheten att sälja över börs givet att Tradedoubler-aktien i skrivande stund handlas på börsen i linje med budpriset.

Budnivån motsvarar en rabatt om drygt 10 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga börskursen under de 60 handelsdagar som föregick budets offentliggörande.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

– Tradedoublers styrelses budkommitté rekommenderar budet. Stockholm Corporate Finance, som utfärdat ett värderingsutlåtande avseende budet, anser att det ur en finansiell synvinkel är ’fair’, vilket på svenska kan översättas ’finansiellt skäligt’.

– Budgivaren Reworld Media SA är huvudägare i Tradedoubler och ägde när budet lades 29,95 procent av aktierna och rösterna i Tradedoubler.

– Reworld har inte ställt några villkor för budets fullföljande.

– Anmälningstiden avslutas 11 december.

Försäljningsbeloppet ska tas upp för beskattning det beskattningsår som försäljningen sker. Accepttiden bör förlängas så att de aktieägare i Tradedoubler som så önskar tillåts sälja sina aktier i budet under nästkommande år, dvs. 2019.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 4 december 2018

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

Författare Åsa Wesshagen