Aktiespararna

Aktiespararna säger nej till budpliktsbudet på Götenehus

Av Redaktionen
29 december 20172 min lästid

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att inte anta det finansiellt oskäliga budpliktsbud som huvudägaren Erik Hemberg Fastighets AB lagt på Götenehus. Erbjudna 4,60 kronor kontant innebär 5,5 procents rabatt mot sista betalkursen i Götenehusaktien dagen innan budets offentliggörande.

Budpriset motsvarar en rabatt på cirka en procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de 60 handelsdagar som föregick den dag då budet blev offentligt.

Götenehus styrelses budkommitté rekommenderar inte erbjudandet. Erik Penser Bank, som utfärdat ett värderingsutlåtande avseende budet, anser att det är finansiellt oskäligt.

Götenehus störste ägare, Erik Hemberg Fastighets AB (nedan "EHFAB"), köpte 29 november 6000 aktier i Götenehus. Eftersom EHFAB därefter ägde 30 procent av rösterna i Götenehus uppstod budplikt, varmed EHFAB ålades erbjuda köpa övriga aktieägares Götenehusaktier.

4,60 kronor per aktie var det lägsta pris som EHFAB tilläts erbjuda enligt gällande regelverk. EHFAB har tydligt deklarerat att det inte är EHFAB:s ambition att köpa hela Götenehus.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

- Budgivaren i ett budpliktsbud kan inte ställa villkor avseende acceptgrad för att fullfölja budet. Alla aktier som inlämnas i föreliggande budpliktsbud köps därför av EHFAB, oavsett hur många aktieägare som accepterar budet. De aktieägare i Götenehus som tackat ja till budet får på motsvarande sätt inte återkalla sina accepter.

- Acceptperioden går ut 11 januari 2018.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 29 december 2017

Joacim Olsson
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tfn. 076-280 60 91

Dela med dig