Aktiespararna

Aktiespararna startar ny fondportfölj

Av Redaktionen
19 juni 20242 min lästid
Alla investerare vet att aktiemarknaden kan vara en svårnavigerad djungel, särskilt när det gäller enskilda aktier. För att undvika dessa fallgropar har vi sammanställt en diversifierad fondportfölj med målet att ge en stabil avkastning över tid, till en lägre risk än enskilda aktier. Aktiespararnas återstartar därmed en fondportfölj.

Vi återintroducerar nu Aktiespararnas fondportfölj. Målet med fondportföljen är att, via en diversifierad portfölj av fonder, generera överavkastning mot jämförelseindex, i detta fall OMXSGI.

Fondportföljen kommer att ha en aktiv strategi, vilket innebär att den kommer att utvärderas kontinuerligt med möjlighet till löpande förändringar. Med målet om en avkastning som överträffar jämförelseindex, kommer fondportföljen löpande utgöras av 100% aktiefonder.

Lite mer global exponering

Aktiespararnas fondportfölj ha vid start en något bredare global exponering jämfört med sitt jämförelseindex OMXSGI. Vidare har den även en övervikt mot investmentbolag och småbolag, eftersom dessa två teman historiskt, och över långa tidsperioder, har gett en överavkastning gentemot index.

För närvarande innehåller fondportföljen sju fonder, med en mix av aktivt och passivt förvaltade fonder. Trots målet att slå index över tid, så har vi valt att ha en viss bas av portföljen i indexfonder.

Den globala exponeringen utgörs av Länsförsäkringar Global Index och Cliens Global Småbolag, medan Sverige-exponeringen består av PLUS Allabolag Sverige Index, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, SEB Sverigefond Småbolag C/R samt Öhman Sweden Micro Cap.

Utöver dessa så har Swedbank Ny Teknik valts, som huvudsakligen är exponerad mot Sverige, men i viss mån även har en global geografisk exponering. En sammanställning över fondportföljen i sin helhet, med fördelning och avgift för respektive fond, kan ses i tabellen nedan.

Fond
NAV-kurs*
Aktuell NAV-kurs**
Avkastning sedan start
Avkastning 1 år
Avkastninga 3 år
Total avgift
Fördelning
Cliens Global Småbolag A100010000%15%n/a1,59%10%
Länsföräkringar Global Index4574570%19%56%0,22%15%
PLUS Allabolag Sverige Index1581580%19%17%0,22%20%
SEB Sverigefond Småbolag C/R6726720%15%15%1,53%15%
Spiltan Aktiefond Investmentbolag8118110%19%22%0,23%20%
Swedbank Robur Ny Teknik A119011900%1%-35%1,33%10%
Öhman Sweden Micro Cap A202920290%23%10%1,63%10%
Totalt0%
OMXSGI0%

*I SEK (start 2024-06-05)

** I SEK (Avstämning)

Fondportföljer

Dela med dig