Aktiespararna

Aktiespararna väcker klandertalan mot Haldex

Av Redaktionen
28 augusti 20172 min lästid

Aktiespararna förbereder en klandertalan mot Haldex som följd av den senaste bolagsstämmans fattade beslut, vilket strider mot Aktiebolagslagen och kan tvinga bolagets styrelse att agera i strid mot vad som är bäst för bolaget och för samtliga aktieägare.

"Den här juridiska processen kan även få principiell betydelse för liknande situationer i framtiden", säger Joacim Olsson, vd för Aktiespararna.

Vid Haldex extra bolagsstämma den 17 augusti, som hölls på begäran av Knorr-Bremse, beslutades om långtgående instruktioner till Haldex styrelse att agera att i enlighet med Knorr-Bremses direktiv.

Beslutet innebär därmed att styrelsen kan tvingas bryta mot bestämmelser i aktiebolagslagen som skyddar bolaget och övriga aktieägares intresse.

"Styrelsens uppdrag är att verka för det bästa för bolaget och för samtliga aktieägare - inte att gå i Knorr-Bremses ledband. Därför vill Aktiespararna att detta stämmobeslut ogiltigförklaras. Vi anser även att Aktiemarknadsnämnden bör avslå en ansökan från Knorr-Bremse om en förlängd acceptfrist. Bolaget har redan lidit tillräcklig skada", konstaterar Joacim Olsson.

Aktiespararna informerade i går kväll, den 27 augusti, Aktiemarknadsnämnden om sin avsikt att klandra beslutet.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
28 augusti 2017

Kontakt:
Joacim Olsson, vd för Aktiespararna
079691949

Åsa Wesshagen, ansvarig för bolagsfrågor
0762806091

Dela med dig