Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-28

Aktiespararna väcker klandertalan mot Haldex

Aktiespararna förbereder en klandertalan mot Haldex som följd av den senaste bolagsstämmans fattade beslut, vilket strider mot Aktiebolagslagen och kan tvinga bolagets styrelse att agera i strid mot vad som är bäst för bolaget och för samtliga aktieägare.

"Den här juridiska processen kan även få principiell betydelse för liknande situationer i framtiden", säger Joacim Olsson, vd för Aktiespararna.

Vid Haldex extra bolagsstämma den 17 augusti, som hölls på begäran av Knorr-Bremse, beslutades om långtgående instruktioner till Haldex styrelse att agera att i enlighet med Knorr-Bremses direktiv.

Beslutet innebär därmed att styrelsen kan tvingas bryta mot bestämmelser i aktiebolagslagen som skyddar bolaget och övriga aktieägares intresse.

"Styrelsens uppdrag är att verka för det bästa för bolaget och för samtliga aktieägare - inte att gå i Knorr-Bremses ledband. Därför vill Aktiespararna att detta stämmobeslut ogiltigförklaras. Vi anser även att Aktiemarknadsnämnden bör avslå en ansökan från Knorr-Bremse om en förlängd acceptfrist. Bolaget har redan lidit tillräcklig skada", konstaterar Joacim Olsson.

Aktiespararna informerade i går kväll, den 27 augusti, Aktiemarknadsnämnden om sin avsikt att klandra beslutet. Läs mer här!

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
28 augusti 2017

Kontakt:
Joacim Olsson, vd för Aktiespararna
079691949

Åsa Wesshagen, ansvarig för bolagsfrågor
0762806091
 

Författare Åsa Wesshagen