Aktiespararna

Aktiespararnas kongress: Höjt bidrag till lokalavdelningarna

Av Göran Lind
29 april 20241 min lästid
Bidraget till lokalavdelningarna höjs till 50 kronor per medlem från idag 35 kronor. Det beslutade Aktiespararnas kongress som hölls i Stockholm i lördags.

Bidraget till lokalavdelningarna höjs till 50 kr per medlem från idag 35 kr, höjningen gäller från och med 2024.

Kongressen sade med knapp majoritet ja till en motion i frågan från Göteborgsregionen som bland annat motiverade förslaget med att nivån 35 kronor har gällt under många år samtidigt som kostnaden för träffar stigit kraftigt, inte minst under det senaste året.

Kostnaden för höjningen är cirka 500 000 kronor per år.

Kongressen beslutade också att välja Magnus Hjelmér, Magnus Forhammar och Dan Brännström till nya ledamöter i Aktiespararnas styrelse. Omval i två år gjordes av Johan Johansson och i ett år av Marie Hagstedt. Valda till 2025 är ordförande Urban Karlström, Anne-Charlotte Eggwertz, Jan Lombach och Mats Hård.

Till ny ordförande i valberedningens efter Asta Ryman valdes Christian Andersson. Han har två Master of Science-examina från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och har varit aktiv i Unga Aktiesparare och Aktiespararna sedan 2004. Andersson jobbar inom IT och projektledning till vardags.

Dela med dig