Aktiespararna

Aktiespararnas markering – nobbar budet: "Går inte att utesluta strid”

Av Bolagsbevakningen
5 juni 20182 min lästid

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att inte acceptera budet på 38 kronor kontant som Vonovia har lagt på Victoria Park eftersom budet är finansiellt oskäligt.

Starwood har meddelat att det fullföljer sitt konkurrerande, lägre bud motsvarande 34 kronor kontant per aktie som Aktiespararna inte rekommenderar. Det går i nuläget inte att utesluta att budstriden kommer att fortsätta.

Aktiespararna ber sina medlemmar uppmärksamma att:

– En budstrid driver ofta budpriset till en nivå över senast lagda bud, men Starwood har inte annonserat en budhöjning efter det att Vonovia presenterade ett högre bud utan har istället valt att fullfölja sitt ursprungliga bud varmed Starwood når ett ägande i Victoria Park om 24 procent av aktierna och 32 procent av rösterna.

– Victoria Park-aktien handlas i skrivande stund i nivåer med Vonovias bud.

– Sex storägare har accepterat budet från Vonovia. Dessa äger tillsammans 22 procent av aktierna och 25 procent av rösterna i Victoria Park.

– Vonovia kräver 50 procents acceptgrad med avseende på antalet röster för att fullfölja budet. Budgivaren har meddelat att nämnda villkor kan frångås.

– Vonovias bud rekommenderas av styrelsens budkommitté, i motsats till Starwoods.

– Gjord accept av Vonoviabudet kan återtas innan Vonovia meddelat att budet fullföljs eller, om sådant meddelande inte lämnas av Vonovia, senast klockan 17.00 sista dagen för accept. Rätt att återkalla gjord accept av Vonovias bud skulle också finnas vid en eventuell förlängning av acceptperioden för det budet.

– Anmälningstiden för budet från Vonovia avslutas 18 juni.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 5 juni 2018

Joacim Olsson
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor, tfn: 076-280 60 91

Dela med dig