Aktiespararna

Aktiespararnas råd: ”Avvakta – finns förväntningar om högre bud”

Av Redaktionen
15 november 20183 min lästid

Aktiespararnas bedömning är att 75 kronor är ett bud med en accepterbar premie. Nuvarande börskurs vittnar dock om att det finns förväntningar i aktiemarknaden om ett högre bud.

Då Cinnober-aktien i skrivande stund handlas på kurser runt 77 kronor vill förbundet uppmärksamma medlemmarna på möjligheten att sälja över börs till ett högre pris än i budet. Sannolikheten för en höjning av budet eller ett konkurrerande bud är svårbedömd.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera att:

– Den som säljer över börs, i stället för att acceptera budet från Nasdaq, skulle inte få ta del av en eventuell budhöjning från Nasdaqs sida.

– 75-kronorsbudet innebär en premie om 22 procent jämfört med stängningskursen för Cinnobers aktie den sista handelsdagen innan budets offentliggörande.

– Nils-Robert Persson (styrelseordförande i Cinnober) och Peter Lenti (medgrundare och styrelseledamot), med tillsammans 18,3 procent av aktier och röster, avser acceptera budet.

– Nasdaqs bud rekommenderas av Cinnobers styrelse.

– Tre privata ägare, som samfällt äger cirka elva procent av Cinnober-aktierna, har i media uppgett att de säger nej till budet. Det torde betyda att en tvångsinlösen vore utesluten.

– Budet förutsätter 90 procents acceptgrad, ett krav som dock kan överges.

– Anmälningstiden avslutas enligt nu kända uppgifter 14 december. Senast detta datum kan i normalfallet, genom skriftlig anmälan, accept återtas i budet.

– Nasdaq förbehåller sig rätten att förkorta acceptperioden i händelse av att den regulatoriska granskningen av budet så tillåter och förutsatt att avisering härom kan ske via pressmeddelande senast 14 dagar innan den nya acceptperiodens slutdatum. Att Nasdaq tar sig denna rätt anser Aktiespararna vara olämpligt. Det är viktigt att sparare som träffas av ett bud kan förutsäga budtidens längd.

– Försäljningsbeloppet ska tas upp för beskattning det beskattningsår som försäljningen sker. Aktiespararna kräver att accepttiden förlängs så att de aktieägare i Cinnober som så önskar tillåts sälja sina aktier i budet under nästkommande år, dvs. 2019.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 15 november 2018

Joacim Olsson
verkställande direktör, Aktiespararna

För ytterligare kommentarer, kontakta: Åsa Wesshagen, tel. 076–2806091

Dela med dig