Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-08

Aktiespararnas rekommendation: Långsiktiga kan ligga kvar

wysiwyg_image

Efter att budgivaren har höjt budet på Opus från 7,75 kronor till 8,50 kronor anser Opus styrelse att budet nu är på en acceptabel nivå och rekommenderar aktieägarna att acceptera budet. Det höjda budet har troligen skyddat budgivaren mot konkurrerande bud och potentialen för en budstrid får nu anses låg.

Aktiespararna håller med styrelsen om att det höjda budet är skäligt och utgör ett gott pris på Opus i det läge bolaget är i just nu. Premien är god (cirka 42 procent) och budet har troligen hjälpt till att hålla Opus aktiekurs uppe efter den vinstvarning för fjärde kvartalet som styrelsen meddelade i samband med att de rekommenderade aktieägare att acceptera det höjda budet. Aktieägaren med kort till medellång horisont bör därför acceptera budet.
 
För aktieägare med lite längre horisont, åtminstone ett par år, och som inte är känsliga för några tuffa år kan det dock vara värt chansen att ligga kvar och se hur bolaget utvecklar sig under den nya huvudägaren (budgivaren). Budgivaren har aviserat att man avser att ta flertalet initiativ för tillväxt samt uttalat en horisont på sin investering om cirka fyra–sju år.

Att budgivaren har villkorat budet med 70-procentig acceptgrad och inte de sedvanliga 90 procent talar för att man redan på förhand har tagit med möjligheten att aktieägare kommer att vilja sitta kvar och man har gjort den bedömningen att man ändå kan genomföra de reformer man önskar. Rekommendationen i denna del förutsätter att budgivaren, i enlighet med erbjudandehandlingen, inte verkar för en avnotering av bolaget förrän man uppnått 90 procent.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

– Att Opus vd, Lothar Geilen, är delaktig i budet som en del av budgivaren.

–  Opus styrelse har enhälligt rekommenderat det höjda budet. Även den av styrelsen beställda fairness opinion anser budet vara finansiellt skäligt.

– Att i och med onsdagens besked att huvudägaren RWC avser att acceptera det höjda budet har ägare motsvarande ca 45 procent har förbundit sig att acceptera budet.

– Budgivaren kräver i nuläget 70 procents acceptgrad för att fullfölja budet, men det kravet kan frångås.

– Anmälningstiden avslutas den 13 januari.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND.
 
Stockholm den 8 januari 2020.

Joacim Olsson, verkställande direktör.