Aktiespararna

Experten: Rapporten en besvikelse - aktien är dock intressant

Av Jessika Bouveng
10 maj 20242 min lästid
Martin Björsell är aktiemarknadsstrateg hos Nordea.
Martin Björsell, aktiemarknadsstrateg hos Nordea, ser industrijätten Epiroc som en intressant aktie. ”Ett högkvalitetsbolag med hög avkastning på sysselsatt kapital, höga och stabila marginaler över tid, en stark balansräkning och en historik av god tillväxt”, säger han.

Martin Björsell skriver i veckan i en analys av Epiroc att bolaget verkar inom områden där flera intressanta strukturella tillväxttrender väntas gynna bolaget under en lång tid framöver. Aktiestrategen nämner bland annat en växande medelklass och urbaniseringstrender som faktorer som driver efterfrågan på metaller och utbyggnad av infrastruktur.

”Den vägande drivkraften till inköp av utrustning är råvarupriserna och jag menar att den senaste tidens uppgång i guld- och kopparpriser ökar sannolikheten för att efterfrågan av borr- och bergutrustning kommer att accelerera under det andra halvåret i år”, skriver Martin Björsell i en analys.

Aktiestrategen bedömer att de höga kopparpiserna kommer att fortsätta då Kina visar tecken på att förbättras samt så tror han att priset på koppar kommer få stöd av ett underskott av koppar i spåren av produktionsnedskärningar.

Tror på bättre lönsamhet

Martin Björsell kommenterar även rapporten för det första kvaratlet. Han skriver att bolaget bjöd på en marginalbesvikelse, samtidigt noterade han ett sekventiellt trendbrott av försäljnings- och administrationskostnaderna.

Marginalutvecklingen de senaste kvartalen åt sidan tror han att lönsamheten gradvis kommer att förbättras.

”Precis som Atlas Copco ser jag Epiroc som ett högkvalitetsbolag med hög avkastning på sysselsatt kapital, höga och stabila marginaler över tid, en stark balansräkning och en historik av god tillväxt”, skriver han.

LÄS MER: Något sämre än väntat från Epiroc

LÄS MER: Gruvbolaget stiger på börsen efter ny köpstämpel

EpirocMedia och analyshus

Dela med dig