Aktiespararna

Alleima bommar förväntningarna

Av Finwire/Redaktionen
23 april 20243 min lästid
Specialstålbolaget Alleima redovisar en omsättning som var lägre än väntat i första kvartalet 2024. Rörelsevinsten minskade.

Alleimas omsättning sjönk 11,8% till 4 740 miljoner kronor (5 376). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 083 miljoner kronor. Den organiska försäljningstillväxten var -2% (12). Effekter från förändrade legeringstillägg påverkade intäkterna med -9%.

"Under inledningen av året var marknadsläget blandat. Vissa positiva signaler noterades inom några av de segment där efterfrågan tidigare varit dämpad. Den stabilisering vi började se under slutet av 2023 fortsatte inom delar av den kortcykliska affären, särskilt inom Strip-divisionens konsumentsegment", säger vd Göran Björklund.

"Samtidigt var segmenten kemi och petrokemi samt industri i Nordamerika fortsatt utmanande för Tube, medan efterfrågan inom exempelvis kärnkraftssegment var hög."

Rörelseresultatet blev 126 miljoner kronor (1 045). Rörelsemarginalen var 2,7% (19,4).

Justerat rörelseresultat uppgick till 453 miljoner kronor (567), med en justerad rörelsemarginal på 9,6% (10,5).

Resultatet efter skatt blev 51 miljoner kronor (815), analytikerkonsensus var på 157 miljoner kronor.

Resultat per aktie uppgick till 0,21 kronor (3,25).

Bolaget redovisar inte den kvartalsvisa utvecklingen av orderingången. Orderingången för den rullande 12-månadersperioden minskade med 10% till 20 362 miljoner kronor (22 550), med en organisk tillväxt om -8%.

Orderboken beskrivs som solid med en god produktmix.

"Även om inledningen av 2024 var något utmanande ser jag positivt på det kommande året. Vi är rätt positionerade för att fortsätta stärka vår produktmix, vi exekverar på våra strategiska prioriteringar samtidigt som vår balansräkning är starkare än någonsin", avslutar Björkman.

Bolagets utsikter för det andra kvartalet är att produktmixen förväntas vara liknande den under det första kvartalet.

"Trots att efterfrågan på våra marknader var blandad under kvartalet, förväntas de underliggande megatrenderna fortsätta att mildra påverkan från den makroekonomiska osäkerheten under det kommande året. Orderboken är solid inom våra nyckelsegment och vi har en god visibilitet i våra leveranser i närtid", skriver bolaget.

LÄS MER: Läge för vinsthemtagning i Alleima

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig