Aktiespararna

Aktierna som rusar efter USA-siffrorna

Av Eric Emanuelsson
12 april 20233 min lästid
en amerikanska inflationen för mars landade på 5,0 % jämfört med 6,0% i februari. Det var en kraftigare inbromsning än vad analytikerna hade förväntat sig. Stockholmsbörsen stiger efter beskedet - och bäst går de räntekänsliga aktierna.

Innan siffrorna publicerades låg förhandstipsen på att inflationstakten, mätt som KPI, skulle landa på 5,1% från 6,0% i februari, enligt Bloomberg. Nu blev alltså siffran för mars 5,0%.

En liten kraftigare inbromsning än vad analytikerna hade förväntat sig alltså. Tittar man på enskilda komponenter så kan man se att energipriserna sjönk med 3,5% från februari medan livsmedelspriserna kom in på en oförändrad nivå.

Kärninflationen steg

Stockholmsbörsen reagerar positivt på KPI-siffran och de breda indexen OMXS30 och OMXSPI ligger strax före klockan 15.00 på plus 0,80% respektive 0,90%.

Innan siffran låg de båda indexen runt plus 0,50%.

Det är de räntekänsliga aktierna som rusar mest. Flera fastighetsaktier finns med i toppen bland dagens vinnare, bland annat SBB, Balder och Castellum, som alla är upp mellan 4% till 5%. Även VNV Global, Thule och Mips är upp runt 5%.

Dagens siffra innebär att den amerikanska inflationen bromsade in för nionde månaden i rad och nivån nu är den lägsta sedan maj 2021.

Samtidigt så steg kärninflationen, där energi- och matpriser exkluderades, till 5,6% från 5,5% i februari. Det var i linje med förväntningarna.

Nu återstår att se hur Jerome Powell och de andra Fed-ledamöterna kommer att agera vid nästa räntebesked. Marknaden har sedan tidigare prisat in att räntetoppen är nära och att en eller flera räntesänkningar bör ske under året.

Analytikern kommenterar

Aktiespararnas analytiker, Robert Andersson, kommenterar inflationssiffran:

"Att kärninflationen kom in i linje med förväntan blir något av en svagt positiv icke-händelse. Före siffran prissatte räntemarknaden ”bara” en höjning med 25 punkter vid amerikanska centralbankens nästa räntemöte. I och med dagens inflationssiffra blir det räntebeskedet mer sannolikt ett icke event. Börserna stiger något på beskedet då många investerare nu börjar se riskerna för ytterligare stora räntehöjningar som små, därmed justeras riskpremierna och aktierna handlas upp".

Han fortsätter:

"Även på räntemarknaden råder en lättnadens utandning, långräntorna i USA faller drygt 10 punkter på beskedet som marknaden tolkar som att räntetoppen nu är mycket nära. De fallande räntorna påverkar i sin tur börsbolagen vilket ger än mer bränsle åt börsrörelsen. På den svenska börsen är också reaktionen tydlig och inte förvånande är det de räntekänsliga fastighetsbolagen som hamnar bland dagens vinnare tillsammans med Volvo som igår stod för en omvänd vinstvarning."

Avslutningsvis säger Robert Andersson:

"Inflationsbeskedet bör vara lugnande för börsen och innebär sannolikt även att marknadens kortsiktiga fokus riktas om till Q1 rapporterna som nu står för dörren. Inför rapportsäsongen har många bolag kommit med negativa revideringar av sina prognoser, däremot väntas kvartalet på aggregerad nivå dock ändå mycket starkt. På markonivå väntar nu marknaden in den förväntade 25 punktershöjningen den 3:e maj, vilket också tros vara räntetoppen innan räntan börjar sänkas igen under hösten. Fram till dess återstår dock många inflationssiffror som behöver falla väl ut."

Aktietips

Dela med dig