Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-19

Analys: Investmentbolag

wysiwyg_image

Investmentbolag har länge lyfts fram som den enkla och smidiga vägen för aktiesparare som letar efter god riskspridning till låg kostnad samtidigt som de kan ta rygg på erkänt skickliga ägare med god historik i ryggen.

Och vilken fantastisk avkastning den till synes basala strategin har genererat på senare tid. Bara under den senaste treårsperioden har investmentbolagsindex stigit med hela 120 procent att jämföra med en 40 procentig uppgång för OMXS30.

De uppseendeväckande kursresorna kan givetvis förklaras av att de underliggande innehaven, såväl noterade som onoterade, har utvecklats mycket väl överlag hos de olika investmentbolagen.

Men uppgången har inte varit helt fundamentalt förankrad, utan den har även fått viss draghjälp av att marknaden har värderat upp dessa aktier. 

Investerare har helt enkelt varit benägna att betala mer för investmentbolagen än vad de underliggande innehaven tillsammans har varit värda. Samtidigt har viljan att satsa pengar på profilerade investerare som investerarna hoppas ska fortsätta skapa enorma aktieägarvärden vuxit sig allt starkare. 

Läs även: Experten om investmentbolagens nyckeltal (Medlemslåst)

Konsekvensen blev en stigande värdering. På investmentbolagsspråk kan det översättas till en stigande substanspremie eller en krympande substansrabatt. 

I takt med att alltmer kapital sökte sig emot investmentbolagen samtidigt som börshumöret och riskaptiten var på topp så blev skenande premier och krympande rabatter en realitet.

En realitet som få brydde sig om under en längre tid. Tills plötsligt alla gjorde det. Det är ett klassiskt och återkommande beteendemönster på börsen där investerare ofta jagar i flock. 

Insikten om att aktierna i många fall handlades långt över substansvärdet fick flera av investmentbolagsaktierna att falla kraftigt och frågan vi nu måste ställa oss är om investmentbolag alltjämt är den självklara grundpelaren i portföljen trots allt?

Historiken av att skapa goda aktieägarvärden över tid är en bild som inte rubbats i mina ögon och jag tycker vi får bevis på det gång efter annan. Sammantaget tycker jag därför att investmentbolag alltjämt är ett bra investeringsalternativ även om man som placerare ska vara medveten om att substanspremierna fortfarande är höga på sina håll och att det rimligen kommer agera lite bromskloss för avkastningen kommande år.

Carl-Henrik Söderberg

Författare Redaktionen