Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-10

Analytikern: ”Aktien är vilse i skogen”

wysiwyg_image

Denna artikel framgår ur Aktiespararen nummer 3 2018.

Förpackningspapper har visserligen gynnsamma utsikter. Men produktionsstörningar och skogs­affärer skymmer, anser Aktiespararens expert.

Petra Einarsson, rekryterad från Sandviks stålsida för att från årsskiftet efterträda Per Lindberg, vd sedan 12 år och som nu gått till Atlas Copcos kommande avknoppning Epiroc, fick börja vd-skapet med en vinstvarning. Produktionsstörningarna fortsatte under det fjärde kvartalet.

BillerudKorsnäs förpackningspapper har gynnsamma efterfrågeutsikter. Priserna i euro på kraftliner med flera kvaliteter steg kraftigt i fjol. Effekterna av kronförsvagningen mot euron kommer att påtagligt märkas först under 2019. Det är valutasäkringar som spökar.

Ett som kan vara ett angenämt problem de senaste åren har varit att kunderna efterfrågat större volymer än BillerudKorsnäs förmått leverera. Bruken gick för fullt. Ett investeringsprogram syftande till att skapa utrymme för tillväxt pågår och har kommit ungefär halvvägs. I investeringsfasen har störningar uppstått som rubbat planerna.

Den största komponenten är en ny kartongmaskin i Gruvön som enligt senaste bedömning kommer att kosta drygt 1,1 miljarder mer än planerade 5,7 miljarder kronor. När all kapacitet är på plats kommer 200 000 ton massa, netto, som i fjol såldes externt att vidareförädlas internt.

En större investering som flaggades före jul, men inte beslutats, och vars finansiella effekter i detalj inte redovisats, är återköpet av Korsnäs skogar, 350 000 hektar, från Bergvik som ska upplösas. BillerudKorsnäs äger 5 procent av helheten på 2,3 miljoner hektar. StoraEnso som äger 49 procent avser återköpa närmare 2 miljoner hektar.

Transaktionen kan under 2018 öka skuldsättningen med 6 miljarder kronor. Effekten på resultatet är oklar liksom om skogen kommer att behållas långsiktigt eller säljas och ersättas med ett nytt flerårigt leveransavtal.

Ställer vi företagsvärdet, där nettoskulden på 5,7 miljarder kronor vid årsskiftet ingår tillsammans med börsvärdet, mot rörelseresultatet för 2018 blir multipeln 12. Det är inte mycket.

Aktien brukar handlas till ett p/e-tal på 14 men har nu trillat ned till 13 och bara 12 räknat på prognosen för 2019. Förklaringen till den lägre värderingen är att osäkerheten ökat med produktionsstörningar och fördyrande investeringar.

Börsen har lagt in en säkerhetsbuffert på ungefär 4 miljarder kronor. Aktien skulle annars ha handlats till 145 kronor. Kudden behövs tills vi vet mer och därför blir rådet neutralt. 

Författare Dag Rolander