Aktiespararna

Analytikern: Ett fantastiskt kvartal för storbanken

Av Finwire/Redaktionen
18 juli 20236 min lästid
Banken SEB redovisar en delårsrapport för det andra kvartalet som slår förväntningarna på samtliga punkter. Enligt Aktiespararnas analytiker så är aktien, trots en stark rapport, inte favoriten i sektorn och rådet blir fortsatt att avvakta.

De totala intäkterna uppgick till 20 019 miljoner kronor (14 390), vilket var bättre än Bloombergs analytikerkonsensus som låg på 18 824 miljoner kronor.

“Vi såg god aktivitet bland våra storföretagskunder under andra kvartalet, vilket återspeglades i ökande utlånings- och inlåningsvolymer samt ökad aktivitet på kapitalmarknaderna”, säger vd Johan Torgeby.

Även utgivningen av nya bolån har åter tagit fart efter månader av negativ tillväxt.

“Efter några månader med negativ bolånetillväxt, drivet av ökade amorteringar och dämpade marknadsförhållanden, hade vi i Sverige positiv bolånetillväxt i juni, även om bolånemarginalerna låg på rekordlåga nivåer”, säger Torgeby.

Räntenettot uppgick till 11 881 miljoner kronor (7 742), väntat 11 554 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 5 637 miljoner kronor (5 486), väntat var 5 279 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till 6 948 miljoner kronor (6 201), analytikerkonsensus var 6 808 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 43 miljoner kronor (399), väntat var 594 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 12 093 miljoner kronor (7 234), väntat var 10 597 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 9 768 miljoner kronor (5 790), väntat var 8 469 miljoner kronor.

K/I-tal, som mäter kostnader i förhållande till intäkter, blev 0,35 procent (0,43).

“Vårt kostnadsmål för helåret är oförändrat i lokala valutor men har ökat i kronor på grund av den svagare kronan”, säger Torgeby.

Aktiespararnas analytiker Robert Andersson kommenterar rapporten

Ytterligare en stark bankrapport levererades idag – denna gång från Wallenbergägda storbanken SEB.

Precis som övriga banker uppvisar SEB ett kraftigt stigande räntenetto. Jämfört med motsvarande kvartal för ett år sedan ökade det med över 50 %. Kostnadsökningen understeg inflationen och SEB lyckades även vända utvecklingen för det viktiga provisionsnettot som steg närmare 3%.

SEB har den största exponeringen av samtliga storbanker mot företag. Och precis som i Nordeas fall var det företagsutlåningen som stod för tillväxten i låneboken. Samtidigt har ett mycket stort antal konkurser dokumenterats under juni månad. En fråga som därför varit på tapeten är hur stora kreditförlusterna skulle bli.

När banken nu redovisar Q2-rapporten står det klart att ökningen av konkurser inte verkar ha drabbat SEB nämnvärt. Banken redovisar närmast obefintliga kreditförluster om 43 miljoner, att jämföra med analytikernas estimat om 592 miljoner.

Toppvinster för banken?

En viktig fråga att reflektera över är dock om vi inte börjar se toppvinster i banksektorn. Resultaten är mycket starka och avkastningen på eget kapital uppgick i SEB:s fall till 18,8%. Den viktigaste förklaringen är – precis som för övriga banker – inlåningsmarginalen. Samtidigt visar banken att man kan tappa viss marginal mot privatpersoner – bolånemarginalen har krympt ordentligt – och samtidigt öka räntenettot. Inlåningsmarginalen har kunnat kompensera för tappet men frågan är hur
länge det kommer se ut så.

I vd-ordet varnar Torgeby för att den bästa tiden eventuellt kan ses i backspegeln – att räntorna är nära en vändning vilket i sin tur väntas leda till fallande inlåningsmarginaler. Banken hoppas givetvis kunna kompensera för en sådan utveckling genom stärkta utlåningsmarginaler och ett stärkt
provisionsnetto. Men troligt är att det inte skulle räcka hela vägen.

En av bankens styrkor är dock just diversifieringen. Banker likt Handelsbanken har en oerhört stark exponeringen mot svenska bolån medan SEB har en mer diversifierad affär med ett stort provisionsnetto, utlåning mot företag samt verksamhet i flera olika länder.

Aktieägarvänliga initiativ runt hörnet

Med flera mycket goda år bakom sig har banken trots fin utdelning kunnat bygga upp en robust kapitalbuffert som vid kvartalets slut noterade 450 punkter över gällande lagkrav. SEB:s eget mål är att denna ska uppgå till 100–300 punkter över lagkravet. Bankens huvudsakliga verktyg för att hantera sin överskottslikviditet är att återköpa aktier. Och så sent som igår sjösatte man ytterligare ett återköpsprogram. Programmet omfattar 1,25 miljarder kronor och väntas pågå till dess att Q3- rapporten släpps. Det finns dock fortfarande mycket pengar kvar i kassan och det ska därför bli spännande att se styrelsens förslag på nya återköpsprogram framöver.

Intressant aktie men inget tydligt köp

Trots den fina prestationen vinner banken inte helt marknadens förtroende. Under första delen av investerarpresentationen försökte vd adressera den risk många utländska investerare ser i svenska banker – nämligen att svenska privatpersoner är så högbelånade. Torgebys budskap var att svenska banker är välskötta, visar vinst och – framför allt – att kreditförlusterna är mycket låga.

Med runt p/e 8 och en direktavkastning om 6,5% ser aktien verkligen inte dyr ut. Vi ser dock en risk med exponeringen mot det snabbrörliga företagssegmentet samtidigt som vi hittar billigare banker i sektorn. Vi behåller därmed vårt råd från januari och avvaktar med SEB.

Dela med dig