Aktiespararna

Analytikern: "Imponerar i rapportfloden"

Av Carl-Henrik Söderberg
27 oktober 20176 min lästid

Kanonrapporter från spelbolagen och verkstadsklustret fortsätter leverera. Aktiespararens analytiker Carl-Henrik Söderberg kommenterar:

NetEnt

Aktien stiger kraftigt på rapporten där rörelsemarginalen stack ut och landade på 38,9 procent mot väntade 37,2 procent. Förutsättningar för fortsatt tillväxt under resten av året är god genom bland annat ökade marknadsandelar i Storbritannien, mobil tillväxt och många nya kunder som ska driftsättas. Det medför också att investeringsbehovet består under resten av året. Vd Per Eriksson tror på högre marginaler ett bra tag framöver. Prognosen för 2018 var också mycket optimistisk från vd-håll. Även om rapporten inte var fantastisk räcker den för att den tidigare nedtryckta aktien ska lyfta ordentligt, närmare bestämt 13 procent.

Sektorkollegan Evolution Gaming har gått betydligt bättre senaste två åren och spreaden bolagen emellan är anmärkningsvärd men exemplifierar på ett tydligt sätt hur skoningslös marknaden tenderar att vara mot bolag som värderats upp till en riktigt hög tillväxtmultipel men sedan får svårt att försvara densamma då tillväxten inte längre lever upp till marknadens skyhöga förväntningar. H&M är ett annat mycket bra exempel på just detta. Nu har värderingen kommit ner och kanske är detta vändningen i den annars tråkiga aktieresa som NetEnt bjudit på de senaste två åren.

Kindred

En imponerande rapport från spelbolaget där en väldigt stark sportbok sticker ut. Såväl tillväxt som marginaler imponerade och slog förväntningarna med råge. Aktien är i skrivande stund upp 10 procent. Den organiska tillväxten väntas fortsätta vara stark och tillsammans med en sportboksmarginal som är omkring 50 procent högre än normalt ser det bra ut även framöver. Vinstprognoserna kommer justeras upp och även om aktien har gått bra innan rapporten kommer den med största sannolikhet fortsätta upp. Spreaden gentemot närmaste sektorkollegan Betsson är historiskt stor men får i dagsläget svårt att anses omotiverad.

Skanska

Rapporten var något svagare än väntat över hela linjen med intäkter, resultat och orderingång lägre än förhandstipsen. Det som stack ut åt det negativa hållet var återigen nedskrivningar på projekt. Nedskrivningar är en naturlig del av verksamheten och fler är att vänta men nedskrivningar på 220 miljoner kronor på projekt i USA var en betydligt större siffra än vad analytikerna väntat sig. Detta förklarar även varför resultatet avvek så pass kraftigt från analytikernas prognoser. Aktien är ner över 6 procent i börsöppningen. Men trots den svaga rapporten ska vi inte glömma bort bolagets attraktiva värdering. Utgår vi från konsensusprognoserna handlas aktien till p/e 13-14 på nästa års förväntade vinst och direktavkastningen uppgår till nästan 5 procent. Det bör agera kudde i aktiekursen. Prognoserna bör heller inte komma ner nämnvärt efter rapporten.

Hexagon

Precis som flertalet andra sektorkollegor inom verkstad rapporterat så bekräftas bilden av en mer utbredd konjunkturuppgång och där kinesiska marknaden fortsatt är den ledande stjärnan. I Hexagon (https://old.aktiespararna.se/popin/104)s fall växte den kinesiska marknaden organisk med 19 procent. I övrigt stack en stark byggmarknad i USA ut som positiv i rapporten. Verksamheten går bra och det som istället tornar upp sig som ett orosmoln är istället vd Ola Rolléns rättegång som drar igång den 30 oktober. Men idag fokuserar marknaden på den fina rapporten och aktien handlas upp knappa 5 procent nu på morgonen.

Trelleborg

Siffrorna kom in ungefär som väntat. Lite lägre omsättning men bättre resultat. Verksamheten inom olja och offshore var dock oväntat svagt (61 procent sämre än konsensus) och är alltjämt ett problem för bolaget. Å andra sidan, med ett oljepris som kommit upp och stabiliserats bör efterfrågan så sakteliga krypa tillbaka. Att rörelseresultatet uppnådde den högsta nivån för ett tredje kvartal, trots det negativa resultatet inom olja & gas är trots allt ett styrkebevis. Precis som övriga rapporterande verkstadsbolag ges bilden av en fortsatt stark konjunktur i industrin och bolaget pratar om att marknadssituationen förbättrats ytterligare på flera marknader. Aktien handlas kring nollan.

Electrolux

Omsättningen var svagare än väntat men högre marginaler räddade rapporten och resultatet var bättre än väntat och aktien stiger 4 procent under förmiddagen. Bortsett från de bättre resultaten förklaras kursuppgången av uppskruvade sparprogram, från 2,3 miljarder till 3 miljarder under 2017. Elux har lanserat många sparprogram senaste åren och att ledningen lanserar ytterligare ett uppskattas av marknaden. Det är positivt ur ett marginalperspektiv och bidrar också till ökade förhoppningar om höjda marginalmål framöver. Vidare läser vi i rapporten att en negativ råmaterialpåverkan väntas bestå även under nästa år, dock mindre kännbar än under 2017. Geografisk ser Europa mest intressant ut medan trenden med en avtagande tillväxt i Nordamerika väntas hålla i sig även nästa år.

Tobaksbolaget levererar en bra rapport med ett bättre resultat än väntat. Omsättningen var något svagare än väntat men förklaras till stor del av ogynnsamma valutarörelser. I den positiva vågskålen fann vi istället en stark snusmarginal, något som bäddade för resultatlyftet.

Dela med dig