Aktiespararna

Analytikern: "Risker finns med räntehöjningar"

Av Redaktionen
19 januari 20184 min lästid

Vill se repris på 2017

Fedchefen i Cleveland, Loretta Mester, anser att den amerikanska centralbanken ska fortsätta att höja styrräntan framöver i en "liknande" takt som under 2017, då den höjdes tre gånger.

Det sade hon i ett anförande på torsdagskvällen, enligt Bloomberg News.

"Om ekonomin utvecklas som jag väntar tror jag att ytterligare höjningar kommer att bli lämpligt i år och nästa år, i en takt liknande förra årets", sade Loretta Mester.

Hon sade att den nuvarande takten i räntehöjningarna "ger inflationen tid att gå tillbaka till målet, och samtidigt undviks att risker mot den makroekonomiska stabiliteten bygs upp".

Skattesänkningar ger stöd

Enligt Loretta Mester kommer skattesänkningarna lyfta BNP-tillväxten med 0,25-0,50 procentenheter över de kommande två åren, "men det finns viss uppåtrisk att effekterna kan bli större". Enligt en majoritet av Cleveland Feds företagskontakter kommer dock skattesänkningarna inte leda till några betydande förändringar i investerings- och anställningsplanerna.

I en frågestund efter anförande förtydligade Loretta Mester att hon föredrar "tre till fyra Fed funds-höjningar i år, tre till fyra nästa år". Hon tillade att beslutsfattarna måste inse att en förlängd period med låga räntor "kan ha genererat vissa ökade risker mot den finansiella stabiliteten".

Aktiespararnas börs- och makroanalytiker Christoffer Ahnemark, hur sannolikt är det att Fed höjer räntan 3 gånger under 2018?

Allt är självklart möjligt och skattereformen ger onekligen potential för en reflationsfas till

- Men om vi tittar på den så kallade avkastningskurvan i USA (skillnaden mellan räntan på en 10-årig statsobligation och en 2-årig) är det möjligen 2 höjningar till innan kurvan inverteras

Vad betyder det?

- En inverterad avkastningskurva, det vill säga att den korta räntan är högre än den långa räntan, har historiskt sammanfallit med en ekonomisk recession i USA. Det är ett mycket olycksbådande makroekonomiskt tecken

Går det att undvika på något sätt?

- Om räntan på en 10-årig amerikansk statsobligation skulle stiga snabbare än 2-årigen skulle en inverterad avkastningskurva kunna undvikas. Men det har varit ett stort motstånd för 10-årigen att bryta genom räntenivån på 2,6-2,65 procent, i stället har 2-åringen stigit snabbare och differensen är enbart cirka 50 punkter (0,5 procentenheter) just nu

Varför är sambandet mellan en recession och en inverterad avkastningskurva så starkt?

- Det är ingen "magi" bakom sambandet, utan det finns en logisk förklaring. Om räntan är högre i den kortare ändan än i den långa motsvarigheten, upphör incitamenten för bankerna att låna på korta löptider och låna ut på längre löptider. Alltså minskar kreditgivningen och en ekonomisk tillbakagång är då inte långt borta

Och för börsen då? Finns det risker där?

- Absolut, om Fed fortsätter på sin inslagna väg finns risker på nedsidan. Stora börsnedgångar tenderar att sammanfalla med perioder av ekonomisk svaghet. Det är också logiskt - i sämre tider faller börsbolagens vinster och därmed kurserna

- USA har dessutom en otroligt dynamisk och viktig ekonomi som påverkar riskviljan och det globala börsklimatet. En amerikansk recession skulle utan tvekan rita om hela aktiekartan

- Men där är vi inte nu, utan vi får se hur Fed väljer att agera under 2018 och huruvida avkastningskurvan inverteras inom snar framtid

Redaktionen/Direkt

Dela med dig