Aktiespararna

Analytikern ser goda chanser för extrautdelningar

Av Finwire/Redaktionen
19 juli 20234 min lästid
Till vänster: Handelsbankens vd Carina Åkerström. Till höger: Aktiespararnas analytiker Robert Andersson.
Handelsbanken redovisar intäkter i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat. Robert Andersson ser fortsatt köpläge i aktien och ser dessutom goda chanser för extrautdelningar.

De totala intäkterna uppgick till 15 166 miljoner kronor (11 053), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Bloomberg.

Räntenettot uppgick till 11 687 miljoner kronor (8 390), väntat 11 665 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 2 761 miljoner kronor (2 710), väntat var 2 783 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till 5 634 miljoner kronor (5 126), analytikerkonsensus var 5 732 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 58 miljoner kronor (56), väntat var 350 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 8 841 miljoner kronor (5 281), väntat var 8 169 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 7 104 miljoner kronor (4 212), väntat var 6 543 miljoner kronor.

Avkastningen på eget kapital var 16,2 procent (10,2).

Vd Carina Åkerström uppger i rapporten att samtliga marknader visar stabila resultat.

“I Sverige är K/I-talet idag 29 procent, vilket är historiskt lågt, och lönsamheten uppgår till 18 procent”, säger Åkerström.

Handelsbanken har under perioden också avyttrat den finska verksamheten.

“Försäljningen av den finska verksamheten är en viktig del i det arbete som inleddes för några år sedan för att möjliggöra lönsam tillväxt genom en mer fokuserad position inom finansiering och sparande”, säger Åkerström

Handelsbanken levererar stark rapport - men svagare än konkurrenterna - enligt analytiker Robert Andersson

Sist ut bland storbankerna att kasta sig ut i rapportfloden är Handelsbanken, som presenterade siffrorna för Q2 under onsdagsmorgonen.

Precis som sektorkollegorna ökade Handelsbanken resultatet kraftigt till följd av stigande räntenetto samtidigt som kreditförlusterna var i det närmaste obefintliga.

Vd Carina Åkerström bemötte oron kring bankens stora fastighetsexponering med att det var en önskvärd exponering som över tid tjänat banken väl. I rapporten skriver Handelsbanken också att man har ”högst sammanvägd kreditrating i världen bland privatägda banker” samt år efter år har ”redovisat betydligt lägre kreditförluster än bankbranschen i övrigt under perioder av ekonomisk nedgång.”

Bankens track record ser också synnerligen starkt ut. Frågan är vad som händer framöver. Banken kommunicerar tydligt att man nu uppvisar toppvinster och att det finns en betydande risk för att räntenettot försvagas från denna nivå. Trots det tror analytikerna på en relativt stabil vinstutveckling framöver vilket i sådana fall innebär att det går att köpa denna lågriskbank till så lite som 7,5 gånger vinsten. Om vinstnivån kan upprätthållas är det även troligt att direktavkastningen kommer att uppgå till minst 9 % under de närmsta åren.

God chans för extrautdelningar

Utöver den goda operationella utvecklingen har Handelsbanken – likt många sektorkollegor – mycket pengar vid sidlinjen. Alla svenska storbanker handlas med en god kärnprimärkapitalrelation men i Handelsbankens fall börjar nivån bli lite väl hög. För mycket eget kapital i banken minskar visserligen risken men även avkastningen på aktieägarnas pengar. Därför är bankens avkastning på eget kapital lägre än flera branschkollegors trots en mycket fin presentation. Bolagsledningen pressades under presskonferensen med frågor om vad de tänkte göra med överskottslikviditeten. Svaret blev att det är en styrelsefråga. Vi tror att det finns goda chanser för extrautdelningar under kommande år vilket skulle kunna resultera i direktavkastningar på över 10%.

Sektorfavorit som fortsatt ser köpvärd ut

Vi har länge haft en positiv inställning till Handelsbanken och banken fortsätter leva upp till våra högt ställda förväntningar. Vi tycker att riskpremien på bankens exponering mot fastighetssektorn är för hög och tror därför att aktien kommer att uppvärderas när fastighetssektorn sannolikt stabiliseras i slutet av nästa år. Med högst rating av alla privatägda banker, en räntabilitet på eget kapital om 15 %, ser aktien inte dyr ut när den handlas till 0,92 gånger bokfört värde. Vi behåller därför vårt köpråd som vi senast utfärdade i maj.

HandelsbankenAktieanalyser

Dela med dig